Home"VANREDNIH DOGAĐAJA NIJE BILO"
Odbrana Draga Jokića, bivšeg načelnika inženjerije Zvorničke brigade VRS, nastoji dokazati da njen branjenik nije imao ni direktnog ni posrednog udjela u "istorijskoj činjenici" ubijanja zarobljenih Bošnjaka poslije pada Srebrenice

Ljubo Bojanović, svjedok na sudjenju JokićuLjubo Bojanović, svjedok na sudjenju Jokiću

Redovan ratni izvještaj Zvorničke brigade upućen komandi Drinskog korpusa za 14. juli 1995. završavao se frazom: "Vanrednih dogadjaja nije bilo". Izvještaj je napisao Dragan Jokić, dežurni operativni oficir tog dana, a potpisao Dragan Obrenović, načelnik štaba brigade. Obojica su u Haškom tribunalu optužena - a Dragan Obrenović je, poslije priznanja krivice, i osudjen - upravo zbog vanrednih dogadjaja tog i sljedećih dana.

Ljubo Bojanović, svjedok odbrane Dragana Jokića, je u julu 1995. bio u komandi Zvorničke brigade, radio je u "organu za moral, vjerske i pravne poslove", a obavljao je i druge zadatke "koji nisu striktno vezani za to".

Jedan takav zadatak obavio je u zoru 14. jula : po naredjenju Dragana Obrenovića odveo je na položaje u blizini Orahovca pedesetak policajaca, pripadnika specijalne jedinice MUP RS, inače stacioniranih u Doboju. Oni su, izmedju ostalog, raspolagali i sa dvije "prage" - vozila sa dvocjevnim protivavionskim mitraljezima. Zašto su ti specijalci došli i zašto je dobio naredjenje da ih odvede na tu lokaciju, svjedok niti je znao niti je "bilo njegovo" da za to pita svog nadredjenog ili same policajce. Obavio je zadatak i već u šest sati ujutro vratio se u komandu i počeo baviti rutinskim poslovima.

Na pitanje da li je znao da je u poslijepodnevnim i večernjim satima tog istog dana na prostoru Orahovca izvršena masovna egzekucija bošnjačkih zarobljenika, što, po riječima advokata Miodraga Stojanovića, "postaje istorijska činjenica", svjedok je odgovorio da o tome ništa nije znao do potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Po njegovom mišljenju, za to je znao sasvim uzak krug starješina. Ostali, istakao je, "stvarno nikad ništa konkretno o "drami ubijanja" nisu doznali. "Te nam informacije nisu bile dostupne, i bolje je što nisu," rekao je Bojanović.

Jedan iz "uskog kruga starješina", koji je znao za pogubljenja u Orahovcu, po sopstvenom priznanju, bio je Dragan Obrenović. U "izjavi o činjenicama", Obrenović, koji je poslije priznanja krivice osudjen na 17 godina zatvora i kaznu izdržava u Norveškoj, je rekao: "Znao sam da se vrši operacija ubijanja". On je pomenuo da je 15. jula u hodniku komande u Zvorniku razgovarao sa Draganom Jokićem, koji ga je obavijestio da ima "ogromnih problema sa ukopavanjem strijeljanih i sa čuvanjem zatvorenika koje tek treba strijeljati".

Odbrana, medjutim, tvrdi da Jokić ništa nije znao i ni u čemu nije učestovao. Na dan egzekucije u Orahovcu, Jokić je bio operativni dežurni, a u tom svojstvu - dokazuje odbrana - nije mogao da izdaje naredjenja niti da napušta "dežuranu." Naredjenja inžinjerijskoj četi je, tvrdi odbrana, izdavao načelnik štaba Obrenović, a ne načelnik inžinjerije Jokić. Te i druge tvrdnje odbrana nastoji potkrijepiti iskazima svojih svjedoka i dokazati da njen branjenik nije imao nikakvog udjela u "istorijskoj činjenici" ubijanja zarobljenih Bošnjaka poslije pada Srebrenice u julu 1995.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 198

ODBRANA ZDRAVLJA: Otvorena procedura da se Miloševiću imenuje branilac
IZJAŠNJAVANJE: Mirko Norac u jednodnevnoj poseti Hagu
AGRESIJA ILI SAMOODBRANA - Odbrana dokazuje da je Dubrovnik bio legitimni vojni cilj
KNJIGA DEŽURNOG OFICIRA: "Bezvezna izjava napisana u afektu"
OMARSKA I KERATERM: Krajem godine peto suđenje za prijedorske logore
BEGUNCI: Del Ponte i dalje uverena u skori dolazak Karadžića i Mladića