HomeOFICIR BEZ AUTORITETA I OVLAŠĆENJA
Prva dva svjedoka odbrane Dragana Jokića, optuženog za pomaganje i podržavanje srebreničkih zločina, tvrde da je on, i po svojoj funkciji i po osobinama, bio "marginalna ličnost" u komandi Zvorničke brigade

Milan Marić, svjedok na sudjenju Draganu JokićuMilan Marić, svjedok na sudjenju Draganu Jokiću

Dok je od 12. do 17. jula 1995. "obavještajno" pratio kretanje kolone od 15.000 bošnjačkih vojnika i civila, koji su se poslije pada Srebrenice probijali prema Tuzli i Kladnju, načelnik za obavještajne poslove Zvorničke brigade Duško Vukotić nije imao nikakvog kontakta sa optuženim Draganom Jokićem.

Prema optužnici, bivši načelnik inženjerije Dragan Jokić je upravo u tom periodu, 14. i 15. jula, bio "operativni dežurni oficir" Zvorničke brigade, čija je dužnost, prema propisima, da bude obaviješten o svim borbenim dejstvima, o njima izvještava pretpostavljene, prenosi njihova naredjenja i kontroliše vezu s potčinjenima. Svjedok Vukotić je, medjutim, naglasio da se ni u tom 24-satnom periodu nije čuo sa optuženim. O svemu što je saznavao na terenu o kretanju kolone obavještavao je direktno načelnika štaba Dragana Obrenovića.

Drugi svjedok odbrane, Milan Marić, bivši referent u operativnom odsjeku Zvorničke brigade, istakao je da optuženi Jokić, mada je bio načelnik roda inženjerije, nije mogao da izda nikakvo naredjenje samoj inženjerijskoj četi Zvorničke brigade. Njegova dužnost je bila stručna i savjetodavna, mogao je da planira i predlaže "upotrebu te jedinice", ali naredjenja o njenoj aktivnosti je izdavao komandant. U situaciji borbenih dejstava, ta naredjenja je izdavao direktno komandiru inženjerijske čete, bez konsultacija sa Jokićem.

Svjedok Marić je danas, kao prije njega Vukotić, rekao za Jokića da je u štabu bio bez ikakvog autoriteta, šta više da je bio podcjenjivan i omalovažavan od strane komandanta i načelnika, zbog čega se potpuno "pasivizirao" i bježao od odgovornih zadataka. Dužnost operativnog dežurnog oficira - što je i sam bio 12. i 13. jula - po svjedoku ne podrazumijeva nikakvu naredbodavnu ili komandnu funkciju. "Dežurni oficir bez saglasnosti komandanta nije mogao odobriti ni da neko vozilo izadje iz kruga kasarne", rekao je Marić.

Slično je juče tvrdio i prvi svjedok Vukotić: funkcija dežurnog oficira, bez obzira kojeg ranga da su bili, svodila se na posao telefoniste i kurira. Prenosio je naredjenja i poruke, i uspostavljao, na zahtjev nadredjenih, veze sa podredjenima, a da nije ni znao razlog ili smisao te komunikacije.

Iz prva dva svjedočenja nazire se osnovna teza odbrane: optuženi Dragan Jokić ni po svojoj funkciji ni kao ličnost nije imao nikakvu ulogu u odlučivanju o bilo kojem segmentu srebreničke operaciji ni prije ni poslije 11. jula, kad je grad pao u ruke VRS.Fotografije
Milan Marić, svjedok na sudjenju Draganu Jokiću
Duško Vukotić, svjedok odbrane Dragana Jokića


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 198

ODBRANA ZDRAVLJA: Otvorena procedura da se Miloševiću imenuje branilac
IZJAŠNJAVANJE: Mirko Norac u jednodnevnoj poseti Hagu
AGRESIJA ILI SAMOODBRANA - Odbrana dokazuje da je Dubrovnik bio legitimni vojni cilj
KNJIGA DEŽURNOG OFICIRA: "Bezvezna izjava napisana u afektu"
OMARSKA I KERATERM: Krajem godine peto suđenje za prijedorske logore
BEGUNCI: Del Ponte i dalje uverena u skori dolazak Karadžića i Mladića