Home"KRIVAC" NA KLUPI ZA SVEDOKE
Tokom ispitivanja pukovnika Toma Karemansa, odbrana Vidoja Blagojevića je sugerisala da ne bi došlo do ofanzive VRS i masakra u julu 1995... da je Holandski bataljon UN izvršio svoj zadatak i razoružao snage Armije BiH u srebreničkoj enklavi

Tom KarremansTom Karremans

Komanda Holandskog bataljona UN u Srebrenici je u proleće 1995. godine upozoravala pripadnike 28. divizije Armije BiH da prekinu aktivnosti koje su se mogle protumačiti kao provociranje snaga VRS, rekao je na sudjenju dvojici bivših oficira VRS Vidoju Blagojeviću i Draganu Jokiću, tadašnji komandant holandskih plavih šlemova pukovnik Tom Karemans/Karremans.

Svedočenje pukovnika Karemansa počelo je ispitivanjem od strane branioca prvooptuženog Vidoja Blagojevića, američkog advokata Majkla/Michaela Karnavasa, na čiji je zahtev sudsko veće pozvalo holandskog oficira da dodje i dâ iskaz o dogadjajima u Srebrenici u julu 1995. godine.

Na početku Karemansovog svedočenja Karnavas je insistirao na pitanjima o demilitarizaciji zaštićene zone Srebrenice, što je, kako je istakao, "bio najvažniji zadatak uspostavljanja zone bezbednosti". Holandski oficir se složio da je to bio veoma težak zadatak ali je odbio da prihvati sugestiju branioca da je "to praktično bilo nemoguće". Priznao je, medjutim, da Srebrenica nije nikada u potpunosti demilitarizovana, ukazujući da je u enklavi bilo puno mesta na kojima se moglo sakriti naoružanje. Plavi šlemovi su, tvrdio je Karamans, oduzimali oružje kad god bi ga videli.

On je takodje potvrdio da su na posmatračkim punktovima holandskog bataljona registrovani "muslimanski borci koji napuštaju enklavu tokom noći i pred zoru se vraćaju nazad". "Naši zahtevi da se to prekine ostajali su ili bez odgovora ili smo dobijali objašnjenje da se radi o nabavci hrane", rekao je Karemans. On je medjutim odbacio tezu odbrane da su pripadnici armije BiH napuštali enklavu uz "blagoslov holandskih snaga", činili zločine u okolnim srpskim selima, a zatim se "vraćali u bezbednost enklave pod zaštitom UN."

Konačno, branilac je tokom današnjeg ispitivanja nastojao da dovede u pitanje u kojoj je meri holandski bataljon uopšte imao kontrolu nad zaštićenom zonom, ističući da su snage armije BiH tokom boravka holandskih plavih šlemova u Srebrenici, znatno ojačale i da su pripremale ofanzivu. Pukovnik Karemans nije poricao da su muslimanske snage "ojačale" ali je odbacio tvrdnje odbrane o pripremama armije BiH za ofanzivu pod okriljem snaga UN.

Nakon branioca, pukovnika Karemansa će ispitati tužilac i sudije.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 196

RATNI CILJEVI SDS: Neprirodni zahtevi dovode do neprirodnih rezultata
"SARAJEVSKA KOLEKCIJA" ARMIJE BIH: Da li su arhivari znali šta arhiviraju?
MUKE PUKOVNIKA KAREMANSA: Kad odbrana svog svedoka tretira kao okrivljenog
SLUČAJ ČERMAK I MARKAČ: U toku pripreme suđenja za "Oluju"
NEREALNA OČEKIVANJA: Milorad Dodik o najavama Karadžićevog hapšenja