HomeSPORNE METODE ZA NESPORNE ŽRTVE
U unakrsnom ispitivaju Svetlane Radovanović tužilac nastojao da pokaže da se ekspertizom odbrane osporava ne samo izveštaj veštaka optužbe već i broj nestalih i umrlih u Srebrenici u leto 1995. godine.

Svetlana Radovanović, svjedok na sudjenju BlagojevićuSvetlana Radovanović, svjedok na sudjenju Blagojeviću

“Ja uopšte ne sporim ni zločine ni žrtve. Moj je zadatak bio da proverim metodologiju koju je u svom izveštaju primenio vaš veštak”, rekla je tokom unakrsnog ispitivanja demograf Svetlana Radovanović, ekspert odbrane Vidoja Blagojevića, bivšeg komandanta Bratunačke brigade optuženog za saučesništvo u srebreničkom genocidu. Sličan je stav ponavljala više puta tokom ispitivanja od strane tužioca koji je nastojao da njeno veštačenje predstavi kao osporavanje broja nestalih i stradalih u Srebrenici.

U izveštaju koji je norveški demograf Helge Brunborg napravio na zahtev tužilaštva navodi se da je u Srebrenici u julu 1995. godine nestalo najmanje 7475 osoba. Ekspert odbrane je, medjutim, taj izveštaj ocenila “površnim i naučno neprihvatljivim”, ukazujući pored ostalog i na primere dvostrukog navodjenja imena istih osoba na spiskovima nestalih lica.

Tužilac je unakrsnom ispitivanju tražio od svedoka da iznese svoju procenu broja nestalih osoba u Srebrenici u leto 1995. godine. Ekspert odbrane je odbila da se o tome izjašnjava, naglašavajući da je njen zadatak bio da oceni valjanosti izveštaja veštaka tužilaštva na osnovu metodologije i izvora podataka koje je on koristio, a ne da sama procenjuje broj žrtava.

“Vaš ekspert kaže:’Proverio sam neke od imena i nema se utisak da su na spisku’. Mi se ne možemo oslanjati na utiske već na vrlo precizne podatke”, rekla je profesorka Radovanović. Ona se složila s ocenom tužioca da je “najvažnije utvrditi tačan broj” nestalih i umrlih u Srebrenici ali je odbacila njegovu sugestiju da je i sama u procesu veštačenja za potrebe odbrane “mogla doći do sopstvene procene broja nestalih i umrlih”.

“Nisu mi na raspolaganju bili svi neophodni izvori podataka”, objasnila je veštak odbrane i naglasila da izvori koje je u svojoj ekspertizi koristio dr Brunborg, “nisu dovoljni” da bi se precizno utvrdio taj broj.

Konačno, tužilac je predočio i najnoviji izveštaj Komisije RS o dogadjajima u Srebrenici u kojem se navodi da je prema do sada prikupljenimj podacima nestalo 7.779 osoba, ali da ni taj broj “verovatno nije konačan”. Na pitanje da li taj broj “podržava ekspertizu dr Brunborga” veštak odbrane je rekla da nije upoznata sa izveštajem komisije RS, te ne može da oceni da li on podržava ili ne podržava zaključak eksperta optužbe.

U nastavku dokaznog postupka odbrane Vidoja Bolagojevića sutra bi, kako je najavljeno, svedočenje trebalo da započne pukovnik Ton Karemans/Karremans zapovednik holandskog bataljona u okviru snaga UN u Srebrenici u leto 1995. godine.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 196

RATNI CILJEVI SDS: Neprirodni zahtevi dovode do neprirodnih rezultata
"SARAJEVSKA KOLEKCIJA" ARMIJE BIH: Da li su arhivari znali šta arhiviraju?
MUKE PUKOVNIKA KAREMANSA: Kad odbrana svog svedoka tretira kao okrivljenog
SLUČAJ ČERMAK I MARKAČ: U toku pripreme suđenja za "Oluju"
NEREALNA OČEKIVANJA: Milorad Dodik o najavama Karadžićevog hapšenja