HomeRADI LI OPTUŽENI U KORIST SVOJE ŠTETE?
Vidoje Blagojević, bivši komandant Bratunačke brigade optužen za srebreničke zločine, zahtijeva da se pojavi kao svjedok na sopstvenom sudjenju

Liu Daqun, sudija u TribunaluLiu Daqun, sudija u Tribunalu

Na drugom sudjenju za Srebrenicu dokazni postupak odbrane primiče se kraju u pomalo neobičnim okolnostima: optuženi Vidoje Blagojević odbija svaku komunikaciju sa svojim braniocem, američkim advokatom Majklom/Michael Karnavasom i zahtijeva da se "u interesu istine i pravde" pojavi kao svjedok u sopstvenom predmetu.

Sudije su već u dva maha opomenule Blagojevića da će, iako ima pravo da svjedoči u "predmetu protiv sebe", teško odobriti njegov zahtjev prije nego što se uvjere da je upoznat sa "svim mogućnim posljedicama takvog svjedočenja", koje može biti štetno po njega samog. Vijeće je zato savjetovalo optuženog da se sastaje i konsultuje sa svojim braniocem. Do sada, Blagojević je to odbijao.

Blagojević već više od godinu dana bezuspješno pokušava da zamijeni Karnavasa, nazivajući ga "osobom iz nametnute odbrane", ali su Sekretarijat suda, Pretresno i, konačno, Žalbeno vijeće odbili sve njegove zahtjeve, zaključujući da optuženi nije naveo "opravdane i valjane razloge" za smjenu branioca.

Na posebnoj raspravi povodom Blagojevićevog zahtjeva da mu se omogući svjedočenje, predsjedavajući sudija Liu Daćun/Daqun je optuženom izložio tri opcije izmedju kojih bi trebalo da se opredijeli. Prva je da šuti jer, kako mu je rekao sudija, "nije na njemu da dokazuje da je nevin", već je na tužilaštvu da dokaže njegovu krivicu. Pretresno vijeće, dodao je sudija, ne nalazi ništa negativno ni po optuženog štetno ako se koristi pravom na šutnju.

Druga Blagojevićeva opcija je da se sudu obrati izjavom, sa ili bez zakletve. Bez davanja zakletve ona ima manju težinu, ali se optuženi ne izlaže dodatnom ispitivanju. Medjutim, ako položi zakletvu, onda će morati da u unakrsnom ispitivanju odgovara na pitanja tužilaca i sudija.

Konačno, treća opcija je lično svjedočenje, naravno pod zakletvom, koje podrazumijeva da će glavno ispitivanje voditi njegov sopstveni advokat, poslije čega slijedi tužiočevo unakrsno ispitivanje i pitanja Vijeća.

Ma koju od opcija da izabere, tumačio je sudija Daćun, apsolutno je neophodna konsultacija optuženog sa advokatom i uvjerenje Vijeća da je "optuženi u potpunosti pripremljen da se pojavi kao svjedok". "Svaki inkriminatorni iskaz koji date može biti iskorišćen protiv vas", upozorio ga je sudija i saopštio odluku Vijeća da Blagojević "mora razgovorati sa svojim advokatom ". Sudije zahtijevaju da do 7. jula dobiju izvještaj o ishodu njihovog sastanka.

"Odlučite šta hoćete, ali nemojte da se sastajem sa Karnavasom. Ja se s njim nikad neću sastati", rekao je Blagojević i time učinio sasvim neizvjesnim da li će mu biti odobreno da se pojavi kao svjedok na sopstvenom sudjenju. "Gospodine Blagojeviću, neću se s vama prepirati. Odluka je odluka" - rekao je sudija i zaključio raspravu.Fotografije
Liu Daqun, sudija u Tribunalu
Vidoje Blagojević u sudnici Tribunala


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 196

RATNI CILJEVI SDS: Neprirodni zahtevi dovode do neprirodnih rezultata
"SARAJEVSKA KOLEKCIJA" ARMIJE BIH: Da li su arhivari znali šta arhiviraju?
MUKE PUKOVNIKA KAREMANSA: Kad odbrana svog svedoka tretira kao okrivljenog
SLUČAJ ČERMAK I MARKAČ: U toku pripreme suđenja za "Oluju"
NEREALNA OČEKIVANJA: Milorad Dodik o najavama Karadžićevog hapšenja