HomeSVJEDOK ZA OBJE STRANE
Mirka Trivića, koji je kao zaštićeni svjedok tužilaštva već dao iskaz na procesu Vidoju Blagojeviću, i odbrana pozvala za svog svjedoka - Kao vojni stručnjak i bivši komandant u VRS, Trivić smatra da odnos komandanta Bratunačke brigade i načelnika za bezbjednosno-obavještajne poslove te jedinice nije bio "normalan"

Mirko Trivić, svjedok na sudjenju Vidoju BlagojevićuMirko Trivić, svjedok na sudjenju Vidoju Blagojeviću

"Ovo je sud, a ne vojna akademija." Tim riječima je kineski sudija Liu Daćun/Daqun prekinuo glavno ispitivanje svjedoka odbrane Mirka Trivića. Bivši predavač na Vojnoj akademiji je u tom trenutku objašnjavao pojam opštenarodne odbrane kao "društveno-političke i vojno-strategijske doktrine". Predsjedavajući sudija vijeća pred kojim se sudi Vidoju Blagojeviću, bivšem komandantu Bratunačke brigade, zatražio je od odbrane da, umjesto o vojnoj teoriji, postavlja pitanja o dogadjajima u Srebrenici u julu 1995..

Mirko Trivić, koji je pozvan da svjedoči u odbranu Blagojevića, bio je krajem februara ove godine svjedok tužilaštva na istom sudjenju. Vjerovatno je to jedinstven slučaj u istoriji tribunala da je ista osoba svjedok i tužilaštva i odbrane. Tužilaštvo ga je pozvalo kao bivšeg komandanta jedne od jedinica VRS koje su 11. jula 1995. ušle u Srebrenicu, a odbrana kao poznavaoca vojnih doktrina, koji je uoči rata na Vojnoj akademiji u Beogradu odbranio magistarsku tezu iz opštenarodne odbrane.

Njegovim svjedočenjem, odbrana je nastojala da ukaže da je optuženi Blagojević ostao u "praznom prostoru izmedju nadredjenih i podredjenih" i da nije imao nikakvog udjela u progonima srebreničkog stanovništva i egzekuciji bošnjačkih muškaraca u zoni odgovornosti Bratunačke brigade od 6. do 19. jula 1995. U dnevnim zapovijestima, izdatim tih dana, koje je odbrana predočila Vijeću, Blagojević je naglašavao da se prema stanovništvu i zarobljenicima mora postupati u skladu sa Ženevskim konvencijama; na terenu, tvrdi odbrana, te zapovijesti je kršio njegov pomoćnik za bezbjednost i obavještajne poslove Momir Nikolić, kojeg je Haški tribunal osudio na 27 godina zatvora.

Pošto je Trivić takodje bio angažovan u "borbenim aktivnostima" oko Srebrenice, advokat Majkl/Michael Karnavas ga je upitao gdje je bio načelnik obavještajno-bezbjednosnih poslova jedinice kojom je komandovao. "Tamo gdje mu je mjesto - pored mene na isturenom komandnom položaju", bio je odgovor.

Za razliku od Trivića, dokazuje odbrana, optuženi Blagojević nije od 6. do 11. jula - u vrijeme napada na Srebrenicu - imao nikakav kontakt sa svojim pomoćnikom za bezbjednost. Nikolić tvrdi da je dan nakon pada Srebrenice, 12. jula, po naredjenju šefova Drinskog korpusa za bezbjednost i obavještajne poslove, prihvatio da bude "koordinator transporta 20.000 muslimanskih žena i djece iz Potočara i izdvajanja vojno sposobnih muškaraca", koji će potom biti ubijeni.

Na pitanje branioca da li "bezbjednjak" može da prihvati takav zadatak mimo znanja i odobrenja komandanta svoje jedinice, Trivić je odgovorio: "To nije normalno."

Drugo svjedočenje Milana Trivića na sudjenju Vidoju Blagojeviću i Draganu Jokiću biće nastavljeno danas poslije podne, unakrsnim ispitivanjem od strane tužioca.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 195

"NEPRIJATELJSKI SVEDOCI": Milošević želi da sasluša Klintona, Širaka i Blera
BEGUNCI: Hapšenje Karadžića i Mladića - biti ili ne biti za Republiku Srpsku
"NEDODIRLJIVI" U SREBRENICI: Zločine nije imao ko da prijavi i istraži
ODLAZAK VETERANA: Deset godina Grejema Bluita u Haškom tribunalu