HomeKINESKI SUDIJA UPOZORAVA AMERIČKE PRAVNIKE
Uoči svedočenja holandskog oficira Tona Karemansa, komandanta holandskih plavih šlemova u Srebrenici 1995. godine, pretresno veće upozorilo optužbu i odbranu da se pridržavaju pravila ponašanja u sudnicama Tribunala.

Liu Daqun, sudija u TribunaluLiu Daqun, sudija u Tribunalu

Kineski sudija Liu Daćun/Daquin, predsedavajući veća na drugom tribunalovom sudjenju za masakr u Srebrenici, upozorio je danas predstavnike odbrane i optužbe da će, ukoliko se nastavi njihovo neprimereno ponašanje u sudnici, veće morati da preduzme “odredjene mere”.

Neposredan povod za sudijsku intervenciju bila je poslednja u nizu žučnih rasprava izmedju dvojice američkih pravnika: tužioca Pitera Mekloskog/Peter McCloskey i branioca Majkla/Michael Karnavasa, zastupnika prvooptuženog Vidoja Blagojevića, koji i ne pokušavaju da prikriju medjusobnu netrpeljivost.

U dodatnom ispitivanju svedoka odbrane Nikole Popovića, bivšeg vojnog policajca Bratunačke brigade VRS, branilac Karnavas je sugerisao da je tužilaštvo jednostrano istraživalo zločin u Srebrenici i da pokušava da “vrši istragu tokom samog sudjenja”. Na to je reagovao tužilac Mekloski pozivajući odbranu da “ukoliko želi može da ispita tužilaštvo u vezi sa njenom istragom” ali ne može to da radi pred svedokom.

Intervenisao je sudija Daćun, prekinuvši raspravu do izlaska svedoka iz sudnice a zatim se obratio odbrani i tužilaštvu, osvrćući se i na kontinuiranu sklonost strana da zapadaju u akademske rasprave o karakteru sukoba u bivšoj Jugoslaviji koje izlaze iz okvira ovog predmeta.

“Ovo je tribunal – medjunarodni sud, a ne komisija za istinu i pomirenje. Masakr u Srebrenici je vrlo važna tema i istoričari - a ne ovaj Tribunal - bi trebalo da odgovore na mnoga pitanja”, rekao je sudija Daćun podsećajući da je “mandat suda u tom smislu ograničen”.

“Svrha ovog tribunala je da utvrdi da li je optuženi kriv ili nije kriv u odnosu na odredjeni incident”, rekao je sudija izrazivši nadu da ubuduće “pitanja upućena svedocima neće izlaziti iz tog okvira”. On je podsetio strane da moraju pokazati poštovanje prema svedoku i prema “suprotnoj strani”.

“Veće nije zadovoljno dosadašnjim ponašanjem strana” naglasio je sudija izrazivši nadu da će strane prilikom ispitivanja sutrašnjeg svedoka “imati na umu ovo upozorenje” i ponašati se u skladu s pravilima koja važe u sudnici. U suprotnom, rekao je kineski sudija “veće će biti prinudjeno da preduzme odredjene mere”.

Sutrašnji svedok u dokaznom postupku odbrane prvooptuženog Vidoja Blagojevića trebalo bi da bude pukovnik Ton Karemans/Karremans, zapovednik holandskog bataljona u okviru snaga UN u Srebrenici 1995. godine.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 196

RATNI CILJEVI SDS: Neprirodni zahtevi dovode do neprirodnih rezultata
"SARAJEVSKA KOLEKCIJA" ARMIJE BIH: Da li su arhivari znali šta arhiviraju?
MUKE PUKOVNIKA KAREMANSA: Kad odbrana svog svedoka tretira kao okrivljenog
SLUČAJ ČERMAK I MARKAČ: U toku pripreme suđenja za "Oluju"
NEREALNA OČEKIVANJA: Milorad Dodik o najavama Karadžićevog hapšenja