HomeGENERAL PROTIV ADMIRALA
Nakon što je u dokaznom postupku optužbe admiral Miodrag Jokić svedočio protiv generala Pavla Strugara, odbrana sada nastoji da dokaže da je Dubrovačkom operacijom JNA krajem 1991. komandovao admiral, a ne general.

Milan Pavičić, svjedok na sudjenju StrugaruMilan Pavičić, svjedok na sudjenju Strugaru

Bivši oficiri JNA su u nastavku dokaznog postupka odbrane generala Pavla Strugara svedočili o ulozi koju je u Dubrovačkoj operaciji od oktobra do decembra 1991. godine imao admiral Miodrag Jokić, tadašnji komandant Devetog vojno-pomorskog sektora JNA.

Odbrana, naime, nastoji da uveri sudije da neposrednu komandu nad jedinicama u dubrovačkoj operaciji nije imao general Strugar kao komandant Druge operativne grupe JNA, već admiral Jokić, tadašnji komandant Devetog vojno pomorskog sektora, koji je priznao krivicu za granatiranje Dubrovnika i osudjen na sedam godina zatvora. Admiral Jokić je, inače, bio svedok optužbe na sudjenju generalu Strugaru, te odbrana ovim svedočenjima nastoji da ospori njegov kredibilitet.

Milan Pavičić, trenutno potpukovnik VRS, bio je tokom Dubrovačke operacije u sastavu 472. motorizovane brigade. Svedočio je da je brigada samo kraće vreme bila pod komandom Strugarove Druge operativne grupe, a da je njen Treći bataljon u decembru 1991. - kada je granatiran dubrovački Stari grad - bio u sastavu Devetog vojno-pomorskog sektora i pod komandom admirala Jokića.

Drugi svedok odbrane, potpukovnik Gojko Djurašić, svedočio je da je po naredjenju admirala Jokića formirao komande u mestima Grude i Mokošica kraj Dubrovnika. O dogadjajima u Dubrovniku je, tvrdi, bio samo posredno informisan i to uglavnom o napadima hrvatskih snaga na JNA.

Djurašić je opisao da ga je na dan granatiranja Starog grada, 6. decembra 1991., pozvao admiral Jokić "vidno uzbudjen i ljut" i pitao ga "šta se to dešava tamo dok ja ovde pregovaram?" Dan ranije su, naime, admiral Jokić i predstavnici hrvatske vlade postigli načelni sporazum o primirju, koji je trebalo da bude formalno potpisan 6. decembra, kada je počelo najteže granatiranje tokom tromesečne opsade Dubrovnika.

Pukovniku Tomislavu Jovanoviću, načelniku inženjerije Devetog vojno-pomorskog sektora, je 6. decembra 1991. naredjeno da sa odredjenom količinom eksploziva dodje na položaj Trećeg bataljona na brdu Žarkovica, sa kojeg su granatirani Dubrovnik i njegov Stari grad. Svedočio je da mu je "dežurni oficir u komandi preneo naredjenje načelnika štaba devetog VPS kapetana bojnog broda Milana Zeca." Stigao je do Žarkovice ali ne i do samih položaja Trećeg bataljona, a pripremljeni eksploziv nije upotrebljen i vraćen je u skladište.

Nastojanje odbrane da pokaže da je Dubrovačkom operacijom komandovao admiral Jokić, tužilac je u unakrsnom ispitivanju pokušao da pobije predočivši svedoku naredjenje generala Strugara "da se ne sme granatirati Stari grad", koje je septembra 1991.upućeno admiralu Jokiću. Svedok je odgovorio da mu je to naredjenje poznato, ali da ne zna da li je bilo ko kažnjen ili pozvan na odgovornost zato što ono nije poštovano.Fotografije
Milan Pavičić, svjedok na sudjenju Strugaru
Gojko Djurišić, svjedok na sudjenju Strugaru


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 197

IN MEMORIAM: Odlazak sudije Ričarda Meja
ZLOČIN, PRIZNANJE I KAZNA: Trinaest godina zatvora Milanu Babiću
ISTRAGA POD LUPOM: Površno traganje za "oslobađajućim dokazima"
ODBRANA MAJORA JOKIĆA: Štapski oficir bez ovlašćenja i ambicija
DUBROVAČKA PREPUCAVANJA: Odbrana generala najavljuje da će raskrinkati admirala
STANDARDNA PROCEDURA: Postoji li nenasilno etničko čišćenje?
DR. ISMET CERIĆ: Kako je sestra Elvira spasila doktora Karadžića