HomeKO JE KOMANDOVAO DUBROVAČKOM OPERACIJOM?
Prvi svedok odbrane na sudjenju za granatiranje Dubrovnika, pripadnik TO Herceg Novog tokom Dubrovačke operacije, svedočio da je tek pred kraj opsade grada saznao za generala Pavla Strugara, optuženog da je komandovao tom operacijom.

Slobodan Novaković, svedok odbrane Pavla StrugaraSlobodan Novaković, svedok odbrane Pavla Strugara

Slobodan Novaković iz Herceg Novog, prvi svedok u dokaznom postupku odbrane generala Pavla Strugara, bio je 1991. godine pripadnik jedinice Teritorijalne odbrane, pod komandom Devetog vojnopomorskog sektora JNA. Za vreme Dubrovačke operacije zadatak mu je bio održavanje radio komunikacija ali je tokom novembra i decembra 1991. bio uključen i u operacije izvlačenja ranjenih i poginulih pripadnika JNA sa dubrovačkog ratišta.

Njegovim svedočenjem odbrana je nastojala da dokaže dve svoje teze. Prvo, da je iz Dubrovnika i njegovog gradskog jezgra otvarana vatra na položaje jedinica JNA koje su blokirale grad i, drugo, da Treći bataljon, čija je artiljerija 6. decembra 1991. granatirala dubrovački Stari grad, bio pod komandom viceadmirala Jokića, a ne generala Strugara.

Odgovarajući na pitanja odbrane Novaković je opisao kako su mu pripadnici JNA, posebno Trećeg bataljona 472. motorizovane brigade, kojim je komandovao Vladimir Kovačević Rambo, govorili o vatri koja je na njih otvarana iz grada. Prema njihovim rečima, svedočio je Novaković, granate su dolazile "iz centralnih delova Dubrovnika". Tvrdi, takodje, da je 6. decembra 1991. od ranjenih pripadnika Trećeg bataljona čuo da su "pogodjeni granatama ispaljenim iz Dubrovnika".

Tužiteljica je u unakrsnom ispitivanju nastojala da pokaže da se Novakovićevo svedočenje većinom sastoji od onoga što je čuo od drugih a ne iz njegovog ličnog iskustva. Novaković je, odgovarajući na pitanja tužiteljice, rekao i da sve do 7. decembra 1991. "nije znao da je komanda Trećeg bataljona bila podredjena generalu Strugaru".

"Mislio sam da Rambova jedinica, kao i moja, spada pod komandu Devetog vojno pomorskog sektora 'Boka' i da operaciju vodi viceadmiral Jokić", rekao je Novaković. "Nisam uopšte znao za generala Strugara". On je opisao da je tek "kroz razgovor s rezervistima iz Trećeg bataljona" 7. decembra 1991. i mnogo godina kasnije "kada se već počelo govoriti o sudjenju", shvatio da se radilo o "jedinici koja je bila pod komandom generala Strugara".

Dokazni postupak odbrane generala Strugara nastavlja se svedočenjem Milana Pavičića, bivšeg pripadnika Prvog bataljona 472. motorizovane brigade JNA.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 197

IN MEMORIAM: Odlazak sudije Ričarda Meja
ZLOČIN, PRIZNANJE I KAZNA: Trinaest godina zatvora Milanu Babiću
ISTRAGA POD LUPOM: Površno traganje za "oslobađajućim dokazima"
ODBRANA MAJORA JOKIĆA: Štapski oficir bez ovlašćenja i ambicija
DUBROVAČKA PREPUCAVANJA: Odbrana generala najavljuje da će raskrinkati admirala
STANDARDNA PROCEDURA: Postoji li nenasilno etničko čišćenje?
DR. ISMET CERIĆ: Kako je sestra Elvira spasila doktora Karadžića