Home“VRH JNA NAREDIO NAPAD NA DUBROVNIK”
General Pavle Strugar “niti je naredio, niti je bio obavešten” o akciji granatiranja Dubrovnika 6. decembra 1991. godine, tvrdi njegova odbrana na početku svog dokaznog postupka koji će trajati manje od četiri sedmice

Pavle Strugar u sudnici TribunalaPavle Strugar u sudnici Tribunala

Napad na dubrovački Stari Grad 6.decembra 1991. godine naredio je “vojni vrh” JNA, a viceadmiral Miodrag Jokić “nije taj napad zaustavljao” - tvrdi odbrana generala Pavla Strugara bivšeg komandanta Druge operativne grupe JNA i zapovednika Dubrovačke operacije. U svom dokaznom postupku, najavio je u uvodnoj reči branilac Goran Rodić, odbrana “će uveriti sudije da optuženi general nije odgovaran ni po jednoj od šest tačaka optužnice.”

General Strugar je, tvrdi odbrana, bio “potpuno isključen” iz komunikacije izmedju vrha JNA i admirala Jokića. Prema braniocu, taj napad je bio “unapred planirana akcija sa znanjem i odobrenjem” komande Devetog vojno pomorskog sektora, odnosno admirala Jokića. Admiral Jokić je, inače, optužen za isti zločin kao i general Strugar, ali je priznao krivicu i u medjuvremenu osudjen na 7 godina zatvora.

Odbrana će u narednih mesec dana svog dokaznog postupka nastojati da dokaže da komanda Druge operativne grupe i general Pavle Strugar “nisu bili upoznati sa akcijama Trećeg bataljona na brdo Srdj 6. decembra 1991. godine.” Prema optužnici i svedocima optužbe, Treći bataljon Trebinjske brigade JNA je u zoru 6. decembra 1991. otvorio artiljerijsku vatru na dubrovački Stari grad.

Cilj delovanja Druge operativne grupa JNA u Dubrovniku bila je “demilitarizacija grada”, tvrdi odbrana, a kada “civilne i vojne vlasti Hrvatske nisu to prihvatile”, cilj je postala “blokada grada, s kopna i s mora”. “Nikada cilj nije bilo ni zauzimanje grada ni nanošenje bilo kakve štete civilnim i zaštićenim objektima”, rekao je Rodić.

On je u uvodnoj reči najavio da će odbrana dokazati i da su paravojne i regularne snage Hrvatske “zloupotrebljavale Stari Grad” i koristile položaje u neposrednoj blizini gradskih zidina da bi napadale jedinice JNA oko Dubrovnika. “Te su provokacije i napadi bili su intenzivni i svakodnevni”, tvrdi odbrana, a posledice su bili veliki gubici u redovima JNA.

Nakon uvodne reči Gorana Rodića, odbrana je izvela svog prvog svedoka, Slobodana Novakovića, koji će, kako je najavljeno, svedočiti o izvlačenju ranjenih i poginulih pripadnika JNA sa dubrovačkog ratišta.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 197

IN MEMORIAM: Odlazak sudije Ričarda Meja
ZLOČIN, PRIZNANJE I KAZNA: Trinaest godina zatvora Milanu Babiću
ISTRAGA POD LUPOM: Površno traganje za "oslobađajućim dokazima"
ODBRANA MAJORA JOKIĆA: Štapski oficir bez ovlašćenja i ambicija
DUBROVAČKA PREPUCAVANJA: Odbrana generala najavljuje da će raskrinkati admirala
STANDARDNA PROCEDURA: Postoji li nenasilno etničko čišćenje?
DR. ISMET CERIĆ: Kako je sestra Elvira spasila doktora Karadžića