HomePOČEO DOKAZNI POSTUPAK OBRANE NA SUDJENJU ZA SREBRENICU
U svojoj uvodnoj riječi, obrana Vidoja Blagojevića najavila da će dokazivati da optuženi "nije učestvovao, direktno ili indirektno, ni u jednom zločinu" počinjenom prije, tokom ili nakon pada srebreničke enklave

Michael Karnavas, branilac Vidoja BlagojevićaMichael Karnavas, branilac Vidoja Blagojevića

Obrana Vidoja Blagojevića, bivšeg komandanta Bratunačke brigade VRS, započela je danas svoj dokazni postupak u kojem će dokazivati da Blagojević "nije učestvovao, direktno ili indirektno, ni u jednom zločinu" počinjenom prije, tokom ili nakon pada srebreničke enklave.

Blagojević je optužen za zločine nad Bošnjacima koji su zatočeni, zlostavljani i ubijeni u zoni odgovornosti njegove brigade, uključujući Potočare, kao i za zločine nad zatočenicima koji su iz zone Bratunca prebačeni na druge lokacije gdje su ubijeni.

Obrana će u sljedeća dva mjeseca izvoditi dokaze o tome da "Vidoje Blagojević ni u jednom trenutku nije bio član udruženog zločinačkog poduhvata" da se protjera i ubije bošnjačko stanovništvo enklave. "Mi ćemo predočiti dokaze koji će pokazati da je napad [VRS] na srebreničku enklavu bio neophodan i vojno održiv, te da je enklava korištena kao baza iz koje su počinjeni zločini nad srpskim stanovništvom", rekao je u svojoj uvodnoj riječi branilac Michael/Majkl Karnavas. On navodi da je "napad bio neophodan da bi se zaustavila ta zvjerstva." Ciljevi operacije "Krivaja 95" - u kojoj je u okviru Drinskog korpusa sudjelovala i Blagojevićeva brigada - bili su "ograničene prirode", tvrdi Karnavas, koji će dokazivati da zauzimanje grada Srebrenice nije bilo planirano u okviru te operacije, nego se "desilo neočekivano."

"Tokom napada na Srebrenicu, tko bi pomislio da će muslimanske snage napustiti svoje položaje i krenuti prema Tuzli. Tko bi pomislio da će holandski bataljun doživjeti totalni kolaps, a da UN neće intervenirati!?", upitao je Karnavas retorički.

Prema tvrdnjama obrane, Blagojević nije unaprijed znao da će nad Bošnjacima biti izvršen zločin, pa stoga nije mogao biti odgovoran za suučesništvo u genocidu. Naime, za dokazivanje odgovornosti za genocid potrebno je dokazati da je optuženi imao "namjeru" da ga počini. Branitelj navodi - oslanjajući se na dokaze koje je prethodno uveo tužitelj - da su masovna smaknuća počela tek nakon što je Ratko Mladić 13. jula 1995. u štabu Drinskog korpusa u Vlasenici izgubio živce i počeo vikati: "Sve ih pobijte."

Obrana će nadalje dokazivati da su se pripadnici Bratunačke brigade, koji su vidjeni na mjestima zločina tamo zatekli slučajno, a ne po naredbi Blagojevića. Karnavas je svoje uvodno izlaganje zaključio tvrdnjom da se teza o odgovornosti Vidoja Blagojevića - kako individualnoj tako i komandnoj - temelji samo na posrednim dokazima.

Blagojević je uhapšen u akciji SFOR-a u augustu 2001. Sudjenje je započelo 14. maja 2003. dokaznim postupkom optužbe, koji je zaključen u februaru ove godine. Na optuženičkoj klupi se uz Blagojevića nalazi i Dragan Jokić, koji je bio zadužen za inžinjeriju u Zvorničkoj brigadi VRS. Njegova će obrana izvoditi dokaze nakon Blagojevićeve. Preostala dva su-optuženika, Dragan Obrenović i Momir Nikolić, priznala su krivnju nakon čega su osudjeni na 17 i 27 godina zatvora.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 187

PUNA KUĆA: Rekordna popunjenost tribunalove Pritvorske jedinice
TIM SA PALA: Da li je Krajišnik igrao u "prvoj postavi" ili je sedeo na klupi za rezerve?
KOMANDNA ODGOVORNOST: Mudžahedini nisu bili voljeni, ali su tolerisani
EFEKTI SREBRENICE: Jednima je ostao stid a drugima patnja
UNAKRSNO I ISCRPLJUJUĆE: Admiral Jokić na ispitu kod branilaca generala Strugara