HomeHAŠKI TRIBUNAL SE NE BAVI "AGRESIJOM"
Za razliku od nekoliko prethodnih slučajeva, holandski sudija Alfonsus Ori nije intervenisao kad je profesor Sarajevskog univerziteta, dr Smail Čekić prilikom svjedočenja pomenuo "agresiju na BiH"

Alphons Orie, sudija TribunalaAlphons Orie, sudija Tribunala

Kad je svjedok Smail Čekić rekao da Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava radi na projektu "Stradanje Sarajeva za vrijeme agresije na BiH 92-95", očekivalo se da će holandski sudija Alfonsus Ori (Alphonsus Orie) istog trenutka reagovati. Jer kad god su svjedoci tužilaštva na procesu generalu Stanislavu Galiću, optuženom za granatiranje Sarajeva i snajpersku vatru na Sarajlije, upotrebili tu riječ, sudija Ori je intervenisao. Zamolio bi ih da u svom svjedočenju izbjegavaju termin "agresija", koji je izvan Statuta, nadležnosti i rječnika Haškog tribunala.

Međutim ovog puta je to izostalo, što je iznenadilo i advokata Maru Pilipović, koja zastupa generala Galića. Pričekala je sekundu-dvije, ali pošto je sudija Ori ostao nijem, intervenisala je sama:

"Gospodine Čekiću, reč agresija u ovom sudu, pred ovim većem, se ne koristi, jer imamo u vidu da se zna koji je organ ovlašćen da utvrdi da li je u određenom momentu postojala agresija ili ne," rekla je Mara Pilipović i odmah se obratila sudiji. "Vaša visosti, ja se izvinjavam, možda je trebala da tražim vašu intervenciju?"

"Da," uzvratio je on, "po srijedi je nesporazum, gospođo Pilipović, jer smo u potpuno drugačijoj situaciji u odnosu na neka ranija svjedočenja. Doktor Čekić, govori o predmetu svoje studije, a to nije isto što i opšta referenca u odnosu na oružani sukob, kad tu riječ nastojimo izbjeći. Vi, naravno, možete postavljati pitanja o tom terminu, ali ja ne bih tražio od svjedoka da koristi neutralniju riječ".

Advokat Mara Pilipović se istog trenutka obratila svjedoku: "Pošto vi i vaš institut tvrdite da je u određenom trenutku postojala agresija, na osnovu kojih činjenica ste došli do tog zaključka?"

"Na osnovu originalne građe," uzvratio je Čekić, "prije svega, dokumentacije komande Sarajevske vojne oblasti, zatim na osnovu cjelokupne originalne građe SDS BiH od njenog formiranja, kojom institut raspolaže, pa..."

"Ja vas pitam samo jedno: koji je organ ovlašćen da utvrdi postojanje agresije?" prekinula ga je zastupnica generala Galića.

"Moram vas podsjetiti da sam ja na čelu naučne ustanove, a da naučnici nikad nisu tražili niti će tražiti bilo kakvo mišljenje od bilo kojeg organa, ustanove ili organizacije," uzvratio je direktor sarajevskog Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava.

Rasprava, u kojoj se odbrana pozivala na ograničenost i subjektivnost individualnog mišljenja, a svjedok na istraživanja naučnika u svijetu i rezolucije UN, potrajala je još minut-dva, prije nego što ju je sudija Ori prekinuo.

"Koji autoritet ocjenjuje šta je agresija a šta nije, ne određuje se u debati sa svjedokom," rekao je on i obratio se odbrani: "Moraću vam dati neke smjernice, gospođo Pilipović. Sigurno je da sud, sa stanovišta međunarodnog krivičnog prava, utvrđuje termine i odgovornost za određena djela. S druge strane, time se bave i naučnici u svojim istraživanjima, što znači da termine naučno definišu. Naravno, te definicije mogu biti izložene kritici, ali ne možemo uskratiti pravo na njihovu upotrebu u domenu nauke. Ne kažem da nemate pravo da postavljate pitanje o toj temi, ali unakrsno ispitivanje svjedoka nije najpogodniji trenutak za tu debatu," rekao je sudija Ori na posljednjem zasjedanju po predmetu "Sarajevo" pred ljetnju pauzu.

Mada je holandski sudija na izvjestan način odbranio pravo naučne upotrebe termina "agresija", njegovo korišćenje u haškim sudnicama se, po pravilu, izbjegava, budući da ne postoji jedinstvena međunarodno-pravna definicija o tome šta jeste, a šta nije, "agresija". O tome se već više od pola vijeka vode užarene debate u svjetskoj organizaciji, ali konsenzusa još nema.

Nema, takođe, ni jedinstvene prakse u Haškom tribunalu, čijih 16 sudija nisu podjednako alergični na korišćenje tog. Primjera radi, na suđenju Milomiru Stakiću po predmetu "Prijedor" svjedok Nusret Sivac se protekle sedmice obilato koristio terminom "agresija", ali ga njemački sudija Volfgang Šomburg (Wolfgang Schomburg) nije ni jedanput prekinuo ili opomenuo.

Dževad Sabljaković


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 113

MASAKR ILI BOMBARDOVANJE: Ko je pobio zatvorenike Dubrave
ZLOČIN U SELU BILJANI: Kako je Husein Čajić preživio strijeljanje
TRIBUNAL - TURISTIČKA ATRAKCIJA: "Karta više" za suđenje Slobodanu Miloševiću
"RAZMJENA" NA KORIĆANSKIM STIJENAMA: Živi za žive, a mrtvi... zna se
SVEDOCI KOJI NE PRAŠTAJU: Žrtve ne prihvataju žaljenja i objašnjenja optuženog