HomeVOJSKA JUGOSLAVIJE ČISTA OKO IRAKA I HAGA


Ekskluzivno za SENSE: Branko Krga, zastupnik načelnika Generalštaba Vojske Jugoslavije

VJ nije, ni po kom osnovu, umešana u kršenje sankcija Saveta bezbednosti prema Iraku i Liberiji - Saradnja sa Tribunalom u Hagu predstavlja političko pitanje, a VJ se ne bavi politikom – Optimizam oko skorog priključenja Partnerstvu za mir

Govoreći o tekućim i budućim međunarodnim aktivnostima Vojske Jugoslavije, zastupnik načelnika Generalštaba general-potpukovnik Branko Krga naglasio je, za početak - u intervjuu za SENSE - da VJ nije u obavezi da "posebno definiše" tu oblast svojih aktivnosti, pošto su njeni stavovi oko tih pitanja u skladu sa spoljnopolitičkim opredeljenjima SR Jugoslavije. To je slučaj, kako je naglasio general Krga, i sa pitanjem oko priključenja SRJ grupaciji NATO Partnerstvo za mir (PZM), što je tema koja se nalazi u fokusu domaće i međunarodne javnosti.

"U tom smislu, mi smo u poslednje vreme intenzivirali kontakte sa predstavnicima armija u susedstvu SRJ, sa članicama programa Partnerstvo za mir i članicama NATO, a nastavljaju se i raniji kontakti sa predstavnicima Ruske federacije, Kine i mnogih drugih zemalja. U tim kontaktima najčešće se razmenjuju iskustva oko reformi oružanih snaga, kao i u vezi sa priključenjem programu Partnerstvo za mir. Uopšte uzev, saradnja VJ sa stranim armijama je u usponu i mi od te saradnje očekujemo konkretne rezultate", rekao nam je general Krga, ističući da su očekivanja VJ od saradnje sa grupacijom PZM "veoma značajna" - uz optimizam da bi se ta očekivanja, "u najvećem delu" vrlo brzo mogla i da ostvare.

Tim povodom - kao i, uopšte, više puta tokom ovog razgovora posvećenog međunarodnim angažovanjima VJ - Branko Krga je naglašavao da se VJ ne bavi "političkim pitanjima", već da svoje kontakte sa inostranim partnerima vodi u skladu sa linijom koju postavlja savezna vlada u Beogradu. S tim u vezi, zastupnik načelnika Generalštaba VJ izneo je očekivanje da će željeno pristupanje Partnerstvu za mir biti od obostrane i višestruke koristi.

"Od 1994. godine, kad je pokrenut, program PZM postao je realnost i na našim prostorima. Članice tog programa su, praktično, sve zemlje od kineske granice, pa do Islanda. Sve, osim SR Jugoslavije i Bosne i Hercegovine. Mi smo veoma pratili i analizirali iskustva tih zemalja, kao i mere koje su se preduzimale i u priključenju PZM vidimo dosta pozitivnih efekata", rekao je general Krga. "Reč je o jačanju međusobnog poverenja, regionalne stabilnosti i i unapređenju odnosa sa susednim i ostalim zemljama; o bržem uključivanju SRJ u ostale integracione procese, povećanju mogućnosti za borbu protiv terorizma, organizovanog kriminala i drugih oblika ugrožavanja bezbednosti. Zatim, u tome vidimo i mogućnost doslednije implementacije Rezolucije Saveta bezbednosti 1244 i Vojno-tehničkog sporazuma, pre svega kad je reč o povratku nealbanskoig stanovništva i definisanog broja pripadnika VJ i policije na Kosovu i Metohiji, kao i, u užem smislu, potpune relaksacije vazdušne zone bezbednosti i preuzimanje potpune kontrole nad vazdušnim prostorom SRJ. Najzad, to bi omogućilo saradnju u koncipiranju savremene organizacije vojske (obuka, školovanje, modernizacija naoružanja i vojne opreme), kao i dugoročnu stabilnost u zemlji i regionu, što bi stvorilo uslove za celovite reforme i poboljšanje ukupnog materijalnog položaja VJ, kao i za saradnju u otklanjanju posledica rata iz 1999 - dekontaminacija, uništavanje neeksplodiranih bombi, projektila, kasetnih bombi, itd.

- Međunarodna zajednica, a posebno države iz okruženja, takođe iskazuju interes za pristupanje SRJ Partnerstvu za mir. Taj proces je započeo, šta je dosad postignuto - gde se, po Vašem mišljenju, najviše postiglo?

- Mi smo u vojsci razmatrali neke opcije i, uopšte, probleme vezane za taj program znatno ranije, pre nekoliko godina. Iz poznatih razloga to je odloženo, a unazad dve godine intenzivirala se ta naša aktivnost, koja se, pre svega, ogledala u nastojanju da sagledamo iskustva drugih zemalja. Organizovano je više raznih savetovanja i stručnih konsultacija oko programa PZM. Zatim, kroz bilateralne kontakte sagledavamo sve što je od značaja za naše pristupanje PZM, u toku su brojne organizacione promene u VJ - koje su preduzimaju u skladu se očekivanjem da ćemo se u određenom periodu naći u sastavu tog programa. U Generalštabu smo formirali jednu organizacionu celinu koja se prevashodno bavi tim pitanjima, u smislu pripreme dokumenata i izučavanja iskustava drugih zemalja. Posebno bih želeo da naglasim da smo intenzivirali među našim kadrovima učenje engleskog jezika – u zemlji, uz pomoć nekih država iz sastava alijanse, a imamo i znantan broj naših ljudi na školovanju u inostranstvu. Dakle, u VJ se, u skladu sa odlukama nadležnih organa, preduzimaju sve potrebne mere kako bi došlo do pristupanja PZM.

- Na tom putu ima i određenih teškoća, nasleđa iz bliže i dalje prošlosti. Možete li da kažete nešto detaljnije o problemima s kojima se VJ suočava u pripremama za pristupanje PZM?

- Mi smo, u VJ, definisali u tom procesu dve grupe teškoća. Prva se odnosi na činjenicu da je dobar deo naše vojske i rukovodećeg kadra angažovan u praćenju situacije i reagovanju na sve moguće opasnosti koje bi mogle da proisteknu iz tekućih kretanja na Kosovu i Metohiji i na jugu Srbije - a, u određenom smislu, i u širem okruženju. Tu, kao što znate, još ima nerešenih kriznih žarišta, koja mogu da se nepovoljno odraze na SRJ. A tu su i brojne nove mere, u smislu protivterorističkog dejstva, sprečavanja kriminala, itd. VJ je, u okviru ustavnih i zakonskih ovlašćenja, u značajnoj meri angažovana i na tim zadacima. Drugi problem u odnosu na PZM, odnosi se na materijalne teškoće u kojima se VJ nalazi već u jednom dužem periodu. Poznato je iz kojih razloga se došlo do toga. To je za nas jedan limitirajući faktor za brže reforme i modernizaciju, koje neminovno podrazumeva uključivanje u tako ozbiljan program kao što je PZM.

- Problemi u saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom za ratne zločine čine da se veoma usporava proces uključivanja državne zajednice Srbije i Crne Gore u međunarodne institucije i integracije. Istovremeno, čuju se ozbiljne optužbe od strane predstavnika Haškog suda da VJ učestvuje u prikrivanju nekih optuženika za ratne zločine. Kakav je stav VJ prema Haškom tribunalu?

- Saradnja sa Haškim sudom je, pre svega, političko pitanje. A, javnosti je poznato da se VJ ne bavi politikom... Što se tiče pomenutih optužbi na račun VJ - a i nekih drugih, koje se povremeno pojavljuju u medijima - mogu sasvim odgovorno da kažem da su one potpuno neopravdane.

- U poslednje vreme pojavio se i problem vojno-tehničke saradnje SRJ sa zemljama koje su pod embargom Saveta bezbednosti - konkretno Irak i Liberija. Koliko je učešće VJ u tim nedozvoljenim poslovima?

- Prema našim zakonima, VJ nije ovlašćena za trgovinu naoružanjem i vojnom opremom i nije ni po kom osnovu umešana u takve poslove sa Irakom ili sa Liberijom. To sasvim sigurno i pouzdano mogu da vam kažem. Mi razumemo i potpuno podržavamo sve napore da se dosledno poštuje rezolucija Saveta bezbednosti koja se odnosi na sankcije prema tim zemljama.

Slobodan Pavlović


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 125

"KNINSKI INSAJDER": Od saučesnika do svedoka optužbe
POVRATAK NA POČETAK: U izgledu ponovno suđenje generalu Blaškiću
"ŠMINKANJE" OMARSKE: Kako je logor doteran za posete novinara
DOKTOR I VATROGASCI: Moć i nemoć predsednika opštine
NI ČUO, NI VIDEO: Predsednik se brani neznanjem