HomeHADŽIĆEVA ODBRANA PROTIV NASTAVKA SUĐENJA
Odbrana Gorana Hadžića traži od veća da odbaci hitan zahtev tužilaštva da se nastavi sa izvođenjem dokaza ocenjujući ga kao "neosnovan, preuranjen, nepromišljen" i u suprotnosti sa Hadžićevim osnovnim pravima

Goran Hadžić u sudnici TribunalaGoran Hadžić u sudnici Tribunala

Branioci Gorana Hadžića, bivšeg premijera SAO Istočna Slavonija traže od sudija da "u potpunosti" odbace hitan zahtev tužilaštva da se nastavi izvođenje dokaza odbrane. Branioci ukazuju da je zahtev tužilaštva "neosnovan, preuranjen, nepromišljen" i krši Hadžićeva prava.

U podnesku od 19. juna ove godine tužilaštvo se, podsetimo, "bezuslovno" odreklo prava da unakrsno ispituje preostale svedoke odbrane, te je - imajući u vidu loše zdravstveno stanje optuženog - tražilo da se suđenje nastavi i okonča u što kraćem roku. Tužilaštvo je tražilo da veće, u interesu pravde", usvoji pisane izjave preostalih svedoka odbrane ili ih ispita u sudnici pre letnje sudske pauze, da postavi rokove za dostavljanje završnih podnesaka i u najkraćem roku saopšti usmenu presudu koja će naknadno biti pismeno obrazložena.

Odbrana, međutim, smatra da optužba time "bezočno" krši Hadžićevo pravo da se smatra nevinim dok se ne dokaže suprotno, da prisustvuje suđenju i ispituje svedoke pod istim uslovima kao i tužilaštvo, kao i pravo na pravično suđenje. Suđenje koje "tako nečuveno zanemaruje osnove pravičnosti i osnovna ljudska prava", ukazuje odbrana, nije u javnom interesu niti u interesu žrtava i njihovih porodica.

Branioci navode da je " bezuslovno odricanje" tužilaštva od unakrsnog ispitivanja svedoka "uslovljeno" zahtevom da im se dozvoli pobijanje njihovih izjava u završnom podnesku. Takav zahtev, navodi odbrana, nije u skladu sa pravilima Tribunala i stavlja odbranu u poziciju da doprinese kršenju prava optuženog tako što će u "samo 23 dana" prikupiti pisane izjave svedoka bez mogućnosti da se konsultuje sa Hadžićem.

Prikupljanje izjava u tako kratkom roku je, po odbrani, "potpuno nemoguće", posebno imajući u vidu ko je na listi svedoka. Odbrana navodi da namerava da ispita bivše članove vlada SAO Istočna Slavonija i Republike Srpska Krajina, oficire bivše JNA i Srpske vojske Krajina, bivšeg komandanta Operativne grupe Jug Mileta Mrkšića, komandante seoskih straži, predstavnike sudstva, pomoćnika komandanta vukovarske Teritorijalne odbrane, pripadnika jedinice Petrova Gora prisutnog u Veleprometu i na Ovčaru i svedoka koji će dati iskaz o odnosima Hadžića, Milana Babića i Slobodana Miloševića tokom pregovora o prekidu vatre sa hrvatskom vladom.

Odbrana se, takođe, pita da li je fer i pravično osuditi čoveka koji će u vreme izricanja presude biti toliko bolestan da neće moći da razume njenu sadržinu, niti da se žali na eventualnu osuđujuću presudu.

Suđenje Goranu Hadžiću optuženom za zločine protiv čovečnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja je prekinuto u oktobru 2014. godine kada je utvrđeno da boluje od neizlečivog moždanog tumora.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 680

LEKCIJE (NE)ZAŠTIĆENE ZONE: Kako je međunarodna zajednica odlučivala o Srebrenici
TOMAŠICA: Uzrok smrti - etničko čišćenje
ŽALBA: Sloboda, zatvor ili novo suđenje za Stanišića i Simatovića?