HomeNOVI HITAN ZAHTEV TUŽILAŠTVA ZA NASTAVAK SUĐENJA HADŽIĆU
Tužilaštvo traži od veća da naloži hitan nastavak i okončanje suđenja Hadžiću, da postavi rokove za dostavljanje završnih podnesaka i da saopšti usmenu presudu koja će naknadno biti obrazložena na papiru

Goran Hadžić u sudnici Tribunala Goran Hadžić u sudnici Tribunala

U najnovijem zahtevu, tužilaštvo traži hitan nastavak i okončanje suđenja Goranu Hadžiću, bivšem premijeru SAO Istočna Slavonija i predsedniku samozvane Republike Srpska Krajina. Suđenje je u prekidu od oktobra 2014. godine kada je utvrđeno da Hadžić boluje od agresivnog oblika tumora na mozgu.

Ukazujući da ekspeditivno okončanje postupka ponajviše zavisi od sudija, tužilaštvo tražiod veća da u dokaze usvoji pisane izjave 43 od 54 preostala svedoka odbrane kao i da naloži braniocima da, do letnje sudske pauze, ponude na usvajanje izjave još 11 svedoka koje su planirali da ispitaju uživo. Ukoliko veće proceni da je te svedoke neophodno ispitati uživo, tužilaštvo traži da se njihovo svedočenje obavi pre letnje sudske pauze. Od veća se traži i da postavi rokove za dostavljanje završnih podnesaka te da u najkraćem roku saopšti usmenu presudu koja će potom biti obrazložena na papiru.

Imajući u vidu pravo optuženog na pravično suđenje i zahtev da se suđenje okonča u što kraćem roku, tužilaštvo je odlučilo da se "bezuslovno odrekne prava" da unakrsno ispituje preostale svedoke odbrane. Tužilaštvo, međutim, i dalje zadržava pravo da u završnom podnesku dovode u pitanje relevantnost tih svedočenja, njihovu dokaznu vrednost i težinu.

U podnesku tužilaštva se navodi da u ovom slučaju postoji nekoliko faktora koji idu u prilog zahtevu da se suđenje nastavi i okonča, uključujući težinu zločina za koje se Hadžić tereti i vrednost izvedenih dokaza. Tužilaštvo napominje da je odbrana završila sa izvođenjem više od 50 odsto svojih dokaza, da je Hadžić već svedočio u svoju odbranu, da su imali dovoljno vremena na raspolaganju da se pripreme za preostala svedočenja kao i da je u interesu javnosti a posebno žrtava da se utvrdi Hadžićeva odgovornost.

Mada prihvata da sudije i dalje čekaju na ekspertske nalaze lekara koji su pregledali Hadžića, tužilaštvo smatra da ne postoji prepreka da se primene predložene mere. Kako bi se izbegla dalja odlaganja, tužilaštvo traži da odbrana odgovori na zahtev u roku od sedam dana.

Ovo je drugi zahtev tužilaštva da se suđenje nastavi. Veće još nije odgovorilo na prvi zahtev iz februara ove godine u kojem je tužilaštvo tražilo nastavak sa ili bez Hadžića u sudnici.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 678

NOVI DOKAZI: Kopanje i prekopavanje masovne grobnice u Tomašici
NASTAVAK ILI KRAJ SUĐENJA: Kako će se zaključiti predmet Gorana Hadžića
PREVREMENI ZAHTEV: Koliko je dve trećine doživotne kazne?