HomeHADŽIĆ, ZA SADA, OSTAJE U HAGU
Odbačen zahtev Gorana Hadžića da do maja ove godine boravi na privremenoj slobodi. Veće naglašava da je postupak i dalje "u toku" i ukazuje da Hadžić u Hagu ima "zadovoljavajuću" negu i "kvalitetne" uslove za lečenje moždanog tumora. Budući da je i dalje neizvesno kako će reagovati na lečenje, Veće smatra da za sada nisu ispunjeni uslovi da Hadžić iz humanitarnih razloga bude pušten na privremenu slobodu

Goran Hadžić u sudnici TribunalaGoran Hadžić u sudnici Tribunala

Pretresno Veće je odbacilo zahtev Gorana Hadžića, bivšeg predsednika Vlade SAO Istočna Slavonija, da do maja 2015. godine bude u Srbiji, kako bi na privremenoj slobodi nastavio lečenje moždanog tumora.Izvođenje dokaza odbrane je privremeno prekinuto 20. oktobra prošle godine, nakon što je Hadžić izgubio svest u Pritvorskoj jedinici UN. Tumor je dijagnostifikovan u novembru i propisana je terapija za ublažavanje tegoba ali ne i potpuno izlečenje.

U hitnom zahtevu za privremenom slobodom od 22. januara ove godine, odbrana navodi da Hadžić nema potreban mir, negu i zadovoljavajuću ishranu u Pritvorskoj jedinici i traži da se optuženom omogući da što više vremena provede sa porodicom. Tužilaštvo se protivi tom zahtevu, navodeći da je Hadžić bio u bekstvu sedam godina i da postoji opasnost da se ni sad neće vratiti sa privremene slobode, posebno imajući u vidu poodmaklu fazu postupka. Veće je, zatim, na zahtev tužilaštva, zatražilo mišljenja neurologa i neurologa-onkologa koji su pregledali Hadžića i procenili da postoji mogućnost da, s vremena na vreme, ako mu to zdravlje dozvoli, on u ograničenoj meri učestvuje u postupku. Budući da se optuženi nije odrekao prava da se suđenje nastavi u njegovom odsustvu, tužilaštvo je u interesu pravde zatražilo nastavak postupka sa ili bez Hadžića, o čemu će sudije odlučiti naknadno.

Budući da se Hadžić opredelio za medicinski tretman koji je nemoguće sprovesti u bekstvu, Pretresno veće smatra da ne postoji rizik da bi optuženi, uprkos njegovoj istoriji, mogaopobeći. Dalje, imajući u vidu da u dosadašnjem toku postupka nije bilo tvrdnji ni dokaza da odbrana ili optuženi pokušavaju da utiču na svedoke, veće je zaključilo da Hadžić, u slučaju da bude privremeno oslobođen, ne bi predstavljao opasnost po žrtve i svedoke.

Mada su time ispunjena dva bitna uslova za privremeno oslobađanje optuženog, veće - navodi se u odluci - mora da uzme u obzir "sve relevantne faktore" slučaja Hadžić. U ovom slučaju, tužilaštvo je okončalo izvođenje dokaza, veće je na poluvremenu suđenja donelo odluku po pravilu 98bis a odbrana je došla do polovine izvođenja svojih dokaza. Mada su rasprave odložene, postupak je - navodi veće - "i dalje u toku".

U odluci se, takođe, navodi da Hadžić u Hagu ima kvalitetnu zdravstvenu negu, dovoljno mira u Pritvorskoj jedinici, ishranu koja zadovoljava međunarodne standarde i omogućene posete članova porodice. Budući da je i dalje neizvesno kako će reagovati na terapiju, veće, takođe, smatra da za sada nisu ispunjeni uslovi da Hadžić iz humanitarnih razloga bude pušten na privremenu slobodu.

Bivši premijer u vladi SAO Slavonija, Baranja i Zapadni Srem, a potom i predsednik takozvane Republike Srpska Krajina, tereti se za zločine protiv čovečnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja, koji su počinjeni u Istočnoj Slavoniji od juna 1991. do kraja 1993. godine.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 665

KRHKO JE ZNANJE: Šta nije znao prvi čovek policije Republike Srpske
PISMO IZ ESTONIJE: Milan Lukić hoće nazad u Hag
"VOJNA" PIJACA: Koncentracija neprijateljske žive sile na pazarni dan