HomeTUŽILAŠTVO TRAŽI NASTAVAK SUĐENJA HADŽIĆU
Nakon prošlonedeljnih iskaza dvoje medicinskih veštaka koji su zaključili da je "moguće da Goran Hadžić neće moći da prisustvuje suđenju", tužilaštvo je zatražilo od veća da zakaže nastavak dokaznog postupka odbrane - sa ili bez optuženog u sudnici

Goran Hadžić u sudnici Tribunala Goran Hadžić u sudnici Tribunala

Tužilaštvo traži da Pretresno veće naloži nastavak suđenja bivšem predsedniku vlade SAO Istočna Slavonija Goranu Hadžiću, kako bi odbrana završila sa izvođenjem dokaza koje je počelo krajem jula prošle godine. Dokazni postupak odbrane je obustavljen u oktobru 2014. nakon što je Hadžiću dijagnostifikovan neizlečivi moždani tumor koji je nemoguće operisati.

Iako Statut Tribunala predviđa da optuženi ima pravo da mu se sudi u njegovom prisustvu, tužilaštvo napominje da to pravo "nije apsolutno" i može biti uskraćeno u slučaju "značajnog" voljnog ili nevoljnog ometanja postupka. Tužilaštvo zbog toga traži da se, u interesu pravde, suđenje nastavi čak i ukoliko Hadžić ne može da učestvuje u postupku.

U podneskutužilaštva se navodi da je Hadžić bio u bekstvu 7 godina i da je tokom suđenja izvedeno mnoštvo dokaza koji ukazuju na njegovu ključnu ulogu u udruženom zločinačkom poduhvatu čiji je cilj bilo nasilno uklanjanje nesprskog stanovništva iz SAO Slavonija, Baranja i Zapadni Srem i kasnije Republike Srpska Krajina. Navodi se i da je okončan dokazni postupak tužilaštva, da je veće već donelo odluku po zahtevu odbrane da se optuženi oslobodi na polovini suđenja, da je Hadžić svedočio u svoju odbranu i izveo nekoliko svedoka, te da je njegovo izvođenje dokaza pri kraju. Nastaviti i privesti kraju suđenje će, po oceni tužilaštva, obezbediti pravičnost postupka i ostvarenje pravde.

Tužilaštvo se poziva na odluku Žalbenog veća u predmetu Slobodana Miloševića kojem je, budući da je imao zdravstvenih problema, imenovan branilac u pripravnosti kako bi preuzeo odbranu u slučaju da mu se zdravlje pogorša. Odluke drugih međunarodnih sudova takođe govore u prilog zahtevu tužilaštva da se suđenje nastavi čak i u Hadžićevom odsustvu.

U podnesku tužilaštva se napominje da je dvoje medicinskih eksperata koje je veće pozvalo da se izjasne o Hadžićevom zdravlju zaključilo da je "moguće da on neće moći da prisustvuje suđenju". Imajući u vidu da je optuženi u više navrata odbio da se odrekne prava da se suđenje nastavi u njegovom odsustvu, kao i da nema razloga za verovanje da će se njegov stav promeniti, tužilaštvo smatra da postoji "opravdana" sumnja da suđenje neće biti okončano, ako kraj izvođenja dokaza zavisi od optuženog i njegovog prisustva.

Da bi se garantovalo poštovanje prava optuženog, tužilaštvo traži od veća da nastavi suđenje uz pretpostavku da će optuženi biti u sudnici. Kada mu zdravlje to ne dozvoljava, Hadžiću treba omogućiti da putem video veze prati postupak iz Pritvorske jedinice UN a ako ni to nije moguće, tužilaštvo traži da se suđenje svakako nastavi i bez njegovog prisustva. Tužilaštvo takođe predlaže da se Hadžiću omogući da bude u stalnom telefonskom kontaktu sa braniocima, da može da pregleda video zapise suđenja, čita transkripte i ima pristup svim dokumentima sa suđenja.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 663

"NEŠTO STRAŠNO": Kako je reagovao Mladić kada je saznao za ubistva u Srebrenici
SA OPTUŽENIM ILI BEZ NJEGA: Tužilaštvo traži nastavak suđenja Goranu Hadžiću
ĆUTANJE (NI)JE ZLATO: Šta je sve svjedok odbrane propustio da kaže