HomeJOŠ JE RANO ZA DEFINITIVNE PROCENE HADŽIĆEVOG ZDRAVLJA
Zaključak dvodnevne rasprave o zdravstvenom stanju Gorana Hadžića obolelog od moždanog tumora, je da je još rano za procene da li će optuženi u narednom periodu moći da učestvuje u postupku. Po mišljenju neurologa-onkologa koja je danas dala iskaz, sve zavisi od toga kako će Hadžić reagovati na hemoterapiju, što se u ovoj fazi još ne zna

Tatjana Seute, holandski neuro-onkolog koja je na zahtev sudija pregledala Gorana HadžićaTatjana Seute, holandski neuro-onkolog koja je na zahtev sudija pregledala Gorana Hadžića

Pretresno veće je danas saslušalo iskaz holandskog neuro-onkologa Tatjane Soute/Seutekoja je na zahtev sudija pregledala Gorana Hadžića i podnela izveštaj o njegovom zdravlju. Hadžić boluje od neizlečivog moždanog tumora koji mu je dijagnostikovan u novembru prošle godine. Suđenje je prekinuto u oktobru, nakon što je Hadžić izgubio svest u Pritvorskoj jedinici UN.

Veće je zatražilo mišljenje doktorke Soute i neurologa Patrika Krasa/Patrick Cras kako bi odlučilo o zahtevu odbrane da optuženi bude pušten na privremenu slobodu. Doktor Kras je o svojim zaključcima govorio u sredu 25. februara, na sednici zatvorenoj za javnost. Budući da u svom iskazu nije otkrio ništa što odbrana već nije obelodanila,veće je danas odlučilo da doktorku Soute sasluša na otvorenoj sednici. Hadžić se odrekao prava da prisustvuje i dao je dozvolu da se rasprava održi u njegovom odsustvu.

Odgovarajući na pitanja tužioca Daglasa Stringera/Douglas, doktorka Soute je ukazala da je rano da se iznose bilo kakve procene, budući da se još ne zna kako će Hadžić reagovati na hemoterapiju. Kako je objasnila, Hadžić je u prvoj fazi tretmana bio podvrgnut hemoterapiji u kombinaciji sa radioterapijom koja je izazvala smanjenje broja crvenih i belih krvnih zrnaca što je, ukazala je, ozbiljan negativni efekat terapije. Ti efekti, smatra, utiču na njegovu sposobnost da prati postupak i učestvuje u suđenju. Po oceni doktorke Soute, Hadžić "ne može da podnese opterećenje" koje izaziva aktivno učešće u postupku.

Pozivajući se na iskustvo u lečenju oko 900 pacijenata, holandska lekarka je rekla da neki "ostaju dobro, rade i obavljaju kućne poslove" dok je drugima potrebno i po nekoliko sati odmora tokom dana. Doktorka Soute, međutim, dodaje da će se vremenom smanjiti i Hadžićeva kognitivna sposobnost.

Branilac Kristofer Gosnel/Christopher Gosnell je nastojao da utvrdi da li pacijenti u stanju sličnom Hadžićevom - i pored toga što nemaju vidljivih kognitivnih poteškoća - mogu imati smetnje koje ih onemogućavaju da se bave zahtevnijim intelektualnim zadacima, poput učešća u postupku. Doktorka Soute je, ukazala da se "po njenom iskustvu, većina pacijenata u određenoj meri žali na kognitivnu disfunkciju".

Nakon što su saslušali eksperte, sudije su se na sednici zatvorenoj za javnost raspitale ko bi lečio Hadžića u Novom Sadu kako bi, na osnovu svih informacija mogli da odluče o hitnom zahtevu odbrane za puštanje na privremenu slobodu. Po zahtevu, Hadžić bi na privremenoj slobodi trebalo da boravi do maja, za kad je zakazana nova procena njegovog zdravlja.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 662

DOKAZ NA TANJIRU: Otkud riba na petrovdanskoj trpezi?
HAD
ŽIĆ NA ČEKANJU: Privremena sloboda, suđenje ili nešto treće?
PRESRETNUTI RAZGOVORI: Stoku prikupiti - ljude pobiti