HomeTRAŽI SE EKSPERTSKA OCENA HADŽIĆEVOG ZDRAVSTVENOG STANJA
Budući da je suđenje Goranu Hadžiću, zbog lošeg zdravlja optuženog, u prekidu od 20. oktobra prošle godine, Veće je odobrilo zahtev tužilaštva da imenuje dva eksperta koji će proceniti da li je i na koji način Hadžić u stanju da prati suđenje i učestvuje u postupku

Goran Hadžić u sudnici Tribunala Goran Hadžić u sudnici Tribunala

Pretresno veće koje sudi Goranu Hadžiću odobrilo je zahtev tužilaštva i naložilo sekretaru suda da imenuje dva eksperta koji će pregledati i dati mišljenje o zdravlju bivšeg predsednika SAO Slavonija, Baranja i Zapadni Srem. Zbog bolesti čija priroda nije javno saopštena, suđenje Hadžiću je u prekidu od 20. oktobra 2014. godine.

U odluci se navodi je veće obavešteno o Hadžićevim zdravstvenim problemima kao i da je optuženi, prema izveštajima iz Pritvorske jedinice, počeo sa tretmanom koji bi trebalo da traje 16 sedmica. Budući da Hadžić nije dao dozvolu da se suđenje nastavi u njegovom odsustvu, rasprave su otkazane najranije do početka februara.

Veće je zatražilo od eksperata da što je pre moguće dostave informacije o trenutnom Hadžićevom stanju i njegovoj sposobnosti da prisustvuje raspravama i učestvuje u postupku tokom ili nakon medicinskog tretmana. Eksperti, takođe, treba da procene u kom obimu i na koji način Hadžić može da učestvuje u suđenju - četiri ili pet dana sedmično, pet sati dnevno, na kraćim sednicama, ili praćenjem postupka putem video linka iz Pritvorske jedinice.

Sudije su naložile Sekretaru da ekspertima dostavi medicinsku dokumentaciju koja sadrži podatke o Hadžićevom zdravlju kako bi, u saradnji sa osobljem Pritvorske jedinice, sastavili izveštaj i dostavili ga veću što je pre moguće.

Pre nego što je suđenje prekinuto, odbrana je izvodila svedoke nastojeći da ospori optužbe za progone, deportacije, mučenja, bezobzirno razaranje i pljačku imovine, istrebljenja, ubistva, zatvaranja i okrutno postupanje. Zločini za koje se Hadžić tereti su počinjeni na poljoprivrednom dobru Ovčara, vukovarskom Veleprometu, u Erdutu, Dalju i Borovu Selu, kao i u Srbiji, na poljoprivrednim dobrima u selima Stajićevo i Begejci, kasarni JNA u Zrenjaninu i vojnim zatvorima u Šidu i Sremskoj Mitrovici.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 658

ŽALBENA PRESUDA: Tačka na predmet "Srebreničke petorke"
SAMOPRISLUŠKIVANJE: Mladić snimao sopstvene razgovore za istoriju i... tužioca
STOPAMA PREDAKA: Radovan Karadžić nastavlja djelo Vuka Karadžića