HomeSVAČIJI I NIČIJI ARKAN
Odbrana Gorana Hadžića sugeriše da su se pripadnici Srpske dobrovoljačke garde Željka Ražnatovića Arkana nalazili pod komandom i kontrolom JNA, konkretno u sastavu Novosadskog korpusa na čijem je čelu bio Andrija Biorčević. General Aleksandar Vasiljević smatra da je Biorčević bio "pijana budala" i da je na sve načine pokušavao da "progura" Arkanovce kao legalnu jedinicu JNA što, po njemu, nije bio slučaj

Aleksandar Vasiljević, svjedok na suđenju Goranu Hadžiću Aleksandar Vasiljević, svjedok na suđenju Goranu Hadžiću

U nastavku unakrsnog ispitivanja bivšeg načelnika Uprave bezbednosti JNA generala Aleksandra Vasiljevića, branilac Gorana Hadžića je nastojao da dokaže da se Željko Ražnatović Arkan nalazio pod komandom i kontrolom JNA. Hadžić se tereti da je kao predsednik Vlade SAO Slavonija, Baranja i Zapadni Srem bio odgovoran za zločine koje su Arkanovci počinili na prostoru Istočne Slavonije.

Branilac je predočio nekoliko dokumenata koji, po njemu, ukazuju da je Arkan bio potčinjen JNA. Prema prvom dokumentu, načelnik Uprave bezbednosti Marko Negovanović, koji je u to vreme bio prvi pretpostavljeni Vasiljeviću, je naložio da se Arkan postavi za komandanta jedinice za specijalne zadatke. Vasiljević, međutim, tvrdi da je taj dokument falsifikat budući da nije napisan u odgovarajućoj formi, nema validan pečat i nigde se ne navodi datum kada je nastao. Svedok je na isti način komentarisao i drugi predočeni dokument u kojem načelnik Generalštaba nalaže "pukovniku Ražnatoviću" da izvrši prodor na liniji Bijeljina – Višegrad.

Prema još dva predočena dokumenta, Arkanova Garda i druge dobrovoljačke jedinica su bile u sastavu 12. novosadskog korpusa bivše JNA kojim je komandovao Andrija Biorčević. Vasiljević tvrdi da je Biorčević stalno pokušavao da "progura" Arkanovce kao "legalnu" jedinicu JNA. Biorčević je, po svedoku, bio "pijana budala" koja je kompromitovala sebe i JNA. Da je Arkan bio u sastavu JNA, protiv zločina koje je počinila njegova jedinica bi bile podnete krivične prijave a ne samo informacije, rekao je svedok. Naglasio je da je Arkan "imao svoju bazu u Erdutu, gde je vršio svoju obuku i svoje likvidacije".

Vasiljević se, takođe, suprotstavio mišljenju generala Živote Panića, komandanta Prve vojne oblasti koji je izjavio da su dobrovoljačke jedinice, uključujući Arkanovce i Šešeljevce, "obučavane za dejstva u Beogradu i borile se sa našima". Po svedoku, nije sporno da su jedinice učestvovale u borbenim dejstvima sa JNA, kada su se nalazile pod njenom komandom, sporno je što JNA nije mogla da ih protera kada se za tim ukazala potreba.

Svedočenje generala Vasiljevića biće nastavljeno sutra.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 599

PREBROJAVANJE KOSTIJU: Kako doći do minimalnog broja žrtava?
ČIJI SI TI MALI?: I vojska i civili se odriču Arkana
ŠTA MUČI OPTUŽENE: Oralno zdravlje i volja gospodnja
MLADIĆEV IZBOR: I ko hoće i ko neće... moraće da ode