HomeŠTA MOŽE "SAMOIMENOVANI PREDSEDNIK SAMOIMENOVANE OBLASTI"
Bivši načelnik Uprave bezbednosti JNA Aleksandar Vasiljević na suđenju Goranu Hadžiću prebacuje odgovornost za procesuiranje zločina sa vojnih na civilne organe. Kakve su bile nadležnosti "samoimenovanog predsednika samoimenovane oblasti"?

Aleksandar Vasiljević, svjedok na suđenju Goranu Hadžiću Aleksandar Vasiljević, svjedok na suđenju Goranu Hadžiću

Svedočeći na suđenju Goranu Hadžiću, bivši načelnik Uprave bezbednosti JNA Aleksandar Vasiljević je tvrdio da su civilni organi bili nadležni za procesuiranje zločina koje su počinili pripadnici paravojnih i dobrovoljačkih formacija u sastavu Srpske autonomne oblasti Slavonija, Baranja i Zapadni Srem (SAO SBZS). Vojni tužilac je, po Vasiljeviću, bio nadležan za procesuiranje zločina koje su počinila vojna lica ili za gonjenje počinilaca krivičnih dela protiv oružanih snaga.

Na primeru masakra u minskom polju u selu Lovas 18. oktobra 1991. godine, Vasiljević je rekao da je bilo "prirodno" da civilni organi pokrenu postupak protiv pripadnika paravojne jedinice Dušan Silni, odgovornih za ubistvo 21 civila. Pored paravojske, u tom zločinu su, po Vasiljeviću, učestvovala i četiri vojna lica protiv kojih je vođen postupak pred vojnim sudom. Pripadnici jedinice Dušan Silni su tada prošli nekažnjeno u SAO SBZS, a postupak protiv njih je pokrenut tek 2007. godine u Srbiji. Zločin u Lovasu je jedan od incidenata koji se navodi u optužnici protiv bivšeg predsednika Istočne Slavonije, Gorana Hadžića.

Vasiljević je rekao da je "faktički komandant svih lokalnih sastava u Istočnoj Slavoniji"bio Radovan Stojičić Badža, koji je na to područje upućen u iz MUP Srbije. Dodao je da su tokom borbenih dejstava pripadnici paravojne jedinice Leva Supoderica, pod komandom Milana Lančužanina Kamenog, bili pretpotčinjeni Operativnoj grupi Jug bivše JNA.

Nakon pada Vukovara paravojne jedinice je trebalo raspustiti rekao je Vasiljević, dodajući da su pojedinci poput Kamenog nastavili da "švrljaju" po gradu i okolini, stvarajući probleme lokalnim vlastima. Prema predočenom dokumentu Vlade SAO SBZS, Prvoj vojnoj oblasti JNA se "odobrava" da raspusti jedinicu Kamenog, "nakon dogovora sa ministrom unutrašnjih poslova oko angažovanja policijskih snaga iz Vukovara".

"Bože sačuvaj", rekao je Vasiljević u komentaru tog dokumenta. Po njemu, "smešno je" da"komandant traži od samoimenovanih predsednika samoimenovane oblasti" odobrenje šta će vojska uraditi u domenu svoje nadležnosti. Vasiljevićev zaključak da je trebalo da "zamole za pomoć ako nisu mogli sami" da raspuste jedinicu Kamenog je izazvao smeh kod Hadžića.

Hadžić je, navodno, bio nezadovoljan zato što je Vasiljević izdejstvovao oslobađanje hrvatskih zarobljenika koje je Vlada SAO želela da zadrži "po svaku cenu", pa je na jednom sastanku u decembru 1991. godine zapretio da će JNA "ostati bez svog generala".

Svedočenje generala Vasiljevića biće nastavljeno sutra.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 599

PREBROJAVANJE KOSTIJU: Kako doći do minimalnog broja žrtava?
ČIJI SI TI MALI?: I vojska i civili se odriču Arkana
ŠTA MUČI OPTUŽENE: Oralno zdravlje i volja gospodnja
MLADIĆEV IZBOR: I ko hoće i ko neće... moraće da ode