HomeODGOVORNOST ZA OVČARU HADŽIĆ PREBACUJE NA JNA
U unakrsnom ispitivanju pukovnika bivše JNA Milorada Vojinovića, odbrana Gorana Hadžića, nekadašnjeg predsednika Vlade SAO Istočna Slavonija, sugeriše da je za zarobljenike u hangaru na poljoprivrednom dobru Ovčara bila odgovorna JNA

Milorad Vojinović, svjedok na suđenju Goranu Hadžiću Milorad Vojinović, svjedok na suđenju Goranu Hadžiću

Pukovnik bivše JNA Milorad Vojinović je u glavnom iskazu na suđenju Goranu Hadžiću, nekadašnjem predsedniku vlade SAO Istočna Slavonija, opisao kako se20. novembra 1991. godine "slučajno" zatekao na poljoprivrednom dobru Ovčara i prisustvovao zlostavljanju oko 200 ljudi dovedenih iz vukovarske bolnice.

Vojinović tvrdi da je u hangaru zatekao nekoliko oficira Gardijske brigade i pripadnike lokalne Teritorijalne odbrane, među kojima i komandante Miroljuba Vujovića i Stanka Vujanovića. Oni su pred sudom u Beogradu proglašeni krivim za zločine počinjene na Ovčari a po tužilaštvu su bili podređeni Hadžiću.

U unakrsnom ispitivanju, Vojinović je potvrdio da je za hangar na poljoprivrednom dobru Ovčara bila odgovorna JNA. Ostalo je, međutim, nejasno da li je odgovornost pripadala njegovoj 80. motorizovanoj brigadi ili Gardijskoj brigadi. Svedok je, naime, često davao dvosmislene odgovore a u jednom trenutku je čak i sam priznao da je pitanje odgovornosti "malo nerazumljivo". Rekao je da je Ovčara "data" njemu u odgovornost ali mu je "oduzeta" u trenutku kada su oficiri pretpostavljene Gardijske brigade ušli u hangar sa zarobljenicima. Kada je video te oficire, Vojinović više nije postavljao pitanje ko prebija ljude i zbog čega, jedino ga je, kaže, zanimalo ko su ti ljudi u hangaru. Pošto mu je rečeno da su dovedeni iz vukovarske bolnice, svedok je napustio hangar i otišao je na referisanje kod pukovnika Mileta Mrkšića, komandanta Gardijske brigade i Operativne grupe Jug.

Vojinović je kasnije "čuo" da su zarobljenici prepušteni pripadnicima Teritorijalne odbrane i da JNA "nema obaveze prema njima". Takođe je, kaže, čuo da je formirana vlada koja je imala svoje sudstvo i policiju.

Vojinović je na sličan način svedočio i o sastanku vlade SAO Slavonija, Baranja i Zapadni Srem, održanom u prostorijama Veleprometa, 20. novembra. Tužilaštvo tvrdi da je na tom sastanku dogovoreno da se zarobljenici prepuste pripadnicima lokalne Teritorijalne odbrane. Vojinović je, čini se, prvo prihvatio da je prisustvovao sastanku ali se potom prisetio da je "pomešao"dva sastanka vlade.

Na kraju, Vojinović je potvrdio da je komandant Gardijske brigade Mile Mrkšić naredio da se dobrovoljci u Vukovaru pretpotčine 80. motorizovanoj brigadi.

Suđenje Goranu Hadžiću nastavlja se u ponedeljak, iskazom novog svedoka tužilaštva.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 588

NISU KRIVI: Oslobođeni bivši šefovi tajne službe Srbije
KRIVI: Osuđeni nekadašnji čelnici Herceg Bosne
RADNO I PARADNO: Tribunal proslavio dvadeseti rođendan