HomeKAKO JE HADŽIĆ "ČISTIO SELA OD USTAŠA"
Svedok tužilaštva Mate Brletić na suđenju Goranu Hadžiću opisao obrazac napada na hrvatska sela u Istočnoj Slavoniji i odnos srpskih snaga prema lokalnom stanovništvu

Mate Brletić, svjedok na suđenju Goranu Hadžiću Mate Brletić, svjedok na suđenju Goranu Hadžiću

Svedočeći na suđenju Goranu Hadžiću, bivši komandir policije i štaba Teritorijalne odbrane Iloka Mate Brletić je opisao obrazac progona u tom i okolnim selima u Istočnoj Slavoniji. Hadžić se tereti za zločine počinjene na tom području u vreme dok je bio na poziciji premijera SAO Slavonija, Baranja i Zapadni Srem.

Brletić je rekao da je meštanima najpre postavljan ultimatum da predaju oružje, potom je JNA upotrebljavala artiljeriju a na kraju su srpske snage - uključujući redovne snage JNA, rezerviste, lokalne Srbe i paravojsku - ulazile u sela i "činile zverstva". JNA, prema svedoku, nije radila ništa da spreči zločine već je "najverovatnije" dejstvovala koordinirano sa paravojskom. Rezervisti su, rekao je svedok, odgovarali JNAa lokalni Srbi Hadžićevoj vladi.

Masovni egzodus stanovništva Iloka organizovan je 17. oktobra 1991. na osnovu referenduma na kojem se stanovništvo izjašnjavalo da li želi da pređe na teritoriju pod kontrolom hrvatskih snaga, u skladu sa sporazumom sklopljenim sa JNA tri dana ranije. Hrvati koji su ostali u Iloku su, tvrdi svedok, tretirani kao "drugorazredno stanovništvo" a selo je naseljeno srpskim izbeglicama. Brletić je o tome detaljno svedočio pre 15 godina na suđenju bivšem gradonačelniku Vukovara Slavku Dokmanoviću koji se uoči izricanja presude obesio upritvoru Tribunala.

Nastojeći da ukaže na odnos optuženog prema hrvatskom stanovništvu, tužilac je predočio intervju u kojem je Hadžić i sam potvrdio da srpske snage rade na "čišćenju ustaških sela" u okolini Vukovara. Dodao je da "cilj nije da ubijemo hrvatski narod masovno, nego da kaznimo zločince". Brletić je ukazao da je Hadžić "kao političar i vojni zapovednik" mogao da spreči zločine u Istočnoj Slavoniji. Rekao je, takođe, da Hrvati u svojim redovima nisu imali ustaše već vojsku koja je pripadala Zboru narodne garde (ZNG) i policiji.

Svedok je u unakrsnom ispitivanju potvrdio da su aktivnosti srpskih snaga bile uperene ka pripadnicima ZNG i policije. U dodatnom ispitivanju je, međutim, ukazao da je "čišćenje" imalo uticaja i na civile: kad nisu našli pripadnike ZNG onda su "obrađivali" civile, batinali ih a neke su i ubili, zaključio je svedok.

Brletić je u glavnom ispitivanju rekao da je na sastanku gradskog veća u Iloku čuo da je Hadžić ranije izjavio da će "bez obzira na pregovore sravniti Ilok sa zemljom". U unakrsnom ispitivanju je, međutim, pojasnio da "nije u položaju da potvrdi da li je Hadžić to zaista rekao". Suđenje Goranu Hadžiću nastavlja se 8. aprila ove godine.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 577

RIKOŠET: Karadžićevi svjedoci pod unakrsnom paljbom tužioca
ŽALBENA RASPRAVA: "Kosovska četvorka" tragom Perišića i Gotovine
USTAŠE ILI CIVILI: Od koga je Hadžić "čistio" hrvatska sela