HomeODBRANA: “GRUPNA SAMOUBISTVA” BOŠNJAKA U SREBRENICI
Bivši komandir vojne policije u Glavnom štabu VRS u nastavku dokaznog postupka odbrane na suđenju za zločine u Srebrenici i Žepi tvrdi da je deo Bošnjaka koji su se nakon pada Srebrenice povlačili prema Tuzli izvršio samoubistvo, dok su ostali bili žrtve "nekontrolisanih" paravojnih grupa

Marinko Jevđević, zajednički svjedok odbrana Ljubiše Beare i Radivoja MiletićaMarinko Jevđević, zajednički svjedok odbrana Ljubiše Beare i Radivoja Miletića

U nastavku dokaznog postupka odbrane oficira vojske i policije bosanskih Srba optuženih za zločine u Srebrenici i Žepi, branioci Ljubiše Beare i Radivoja Miletića izveli su zajedničkog svedoka Marinka Jevđevića, bivšeg komandira jedinice vojne policije pri Glavnom štabu VRS.

Nakon pada Srebrenice Jevđević je sa svojom jedinicom pretraživao teren na području kojim su se Bošnjaci iz Srebrenice probijali ka Tuzli. U brdima iznad Nove Kasabe 15. jula 95. naišao je na više "leševa neprijateljskih vojnika iz Srebrenice" koji su, kako je rekao, "izvršili samoubistvo u grupama pored puta" aktiviranjem ručnih bombi. Tvrdi da je do takvog zaključka došao "na osnovu rana" uočenih na telima vojnika u uniformama Armije BiH, kraj kojih je video i "opasače, municiju i puške". Od nadređenog starešine čuo je, kaže, da je slična "grupa masovnih samoubica" pronađena i u obližnjem selu Jela. Pretraga je trajala tri dana tokom kojih Jevđević , kako tvrdi, nije video Ljubišu Bearu, tadašnjeg načelnika bezbednosti Glavnog štaba VRS.

Odgovarajući na pitanja odbrane Radivoja Miletića, bivšeg zamenika načelnika Glavnog štaba VRS, Jevđević je opisao da je 16. jula dobio naređenje da "on i njegov paket" narednog dana krenu u predeo Žepe. "Paket" je, kaže, među njima bio uobičajen naziv za jedinicu čime odbrana nastoji da pobije tvrdnje tužilaštva kako su oficiri VRS izraz "paketi" u presretnutim razgovorima koristili kao šifrovan naziv za zarobljene Bošnjake koji su kasnije streljani.

Svedok je takođe govorio i o "stalnim, ali neuspešnim" naporima uprave VRS i vojne bezbednosti da stave pod kontrolu "problematične" paravojne formacije širom bosanskog ratišta, koje su još uvek delovale i pred kraj 1995. godine. Odbrana time sugeriše da su "neposlušne" paravojne jedinice mogle da budu odgovorne za ubistva Bošnjaka u Srebrenici u julu 1995.

Odbrana Ljubiše Beare je danas izvela i svog veštaka, kanadskog forenzičkog antropologa Deboru Komar/Deborah Comar koja je učestvovala u ekshumacijama žrtava sa područja Srebrenice. Dr Komar osporava valjanost izveštaja forenzičkog tima tužilaštva ukazujujući na "metodološke nedostatke" u vezi sa utvrđivanjem broja ekshumiranih tela navedenih u tom izveštaju. Odbrana osporava tvrdnje tužilaštva o broju žrtava srebreničkih zločina i svedočenjem ovog eksperta nastoji da potkrepi svoju tezu da su u masovnim grobnicama pokopane žrtve oružanih sukoba a ne, kako tvrdi tužilac, egzekucija.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 374

ODBROJAVANJE: Promašeno proročanstvo Radovana Karadžića
"PREDSEDNIKOV ČOVJEK": Žužul poriče Tuđmanove fantazije o podjeli Bosne
"NISAM KRIV": Izjašnjavanje i pouke Stojana Župljanina
SVEDOK U RASCEPU: Četnički insajder se odriče svoje izjave
K'O DOBAR DAN: Blagorodni Beara i nevaspitana Sonja