HomeKAKO JE GOVORIO BEARA
Svedoci odbrane bivšeg načelnika bezbednosti Glavnog štaba VRS insistiraju na tome da je optuženi govorio karakterističnim, ikavskim dijalektom, čime nastoje da dovedu u pitanje autentičnost transkripata presretnutih razgovora u kojima su reči koje se pripisuju Ljubiši Beari napisane na ijekavskom dijalektu

Ljubiša Beara u sudnici TribunalaLjubiša Beara u sudnici Tribunala

U nastavku dokaznog postupka odbrane na suđenju oficirima vojske i policije bosanskih Srba optuženim za zločine u Srebrenici i Žepi odbrana Ljubiše Beare je na klupu za svedoke izvela Milana Vojinovića, bivšeg pripadnika službe Državne bezbednosti Republike Srpske iz Sokolca.

Vojinović je u glavnom ispitivanju rekao da je optuženog Bearu, tadašnjeg načelnika bezbednosti Glavnog štaba VRS, upoznao 1993. godine u okviru kontakata koje je služba Državne bezbednosti ostvarivala sa Upravom vojne bezbednosti VRS. Uprava vojne bezbednosti nije imala nikakve nadležnosti nad službama državne odnosno javne bezbednosti ali su tri službe, kako je rekao, sarađivale "radi zaštite civilnog stanovništva".

Vojinović je do kraja rata Bearu video "u još dva tri navrata". Opisao ga je kao odgovornog i profesionalnog u poslu, sa smislom za humor i karakterističnim ikavskim dijalektom. Odbrana je, inače, u uvodnoj reči najavila da će specifičnim dijalektom optuženog osporavati autentičnost transkipata presretnutih razgovora u kojima se Beara navodi kao jedan od sagovornika. Reči koje se pripisuju Beari su u tim transkriptima, naime, napisane ijekavicom.

Nakon pada enklava Srebrenica i Žepa Vojinović nije imao kontakte sa Bearom mada je, u tom periodu - krajem jula 1995. godine - bio angažovan na ispitivanju zarobljenih pripadnika Žepske brigade Armije BiH, zatvorenih u Foči i Rogatici. Zadatak mu je, tvrdi, bio da kroz informativne razgovore dođe do informacija "od važnosti za zaštitu civila" na području koje je pokrivala njegova služba, te da ga vojno-bezbednosni podaci "nisu interesovali".

Tužilac je u unakrsnom ispitivanju ukazao da je Vojinović u Rogatici, saslušavao i Avdu Palića, komandanta Žepske brigade, koga su srpske snage uhapsile nakon pada enklave i od tada mu se gubi svaki trag. On je pitao svedoka da li možda zna šta se dogodilo sa Palićem budući da je bio među poslednjima koji su imali prilike da ga vide. Vojinović je rekao da od završetka "informativnog razgovora nema informacije o Palićevim daljim kretnjama i sudbini". Nije, tvrdi do 2000. godine, ni znao da se Palić vodi kao nestala osoba.

Suđenje oficirima vojske i policije bosanskih Srba optuženim za zločine u Srebrenici i Žepi nastavlja se sutra iskazom novog svedoka odbrane Ljubiše Beare.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 374

ODBROJAVANJE: Promašeno proročanstvo Radovana Karadžića
"PREDSEDNIKOV ČOVJEK": Žužul poriče Tuđmanove fantazije o podjeli Bosne
"NISAM KRIV": Izjašnjavanje i pouke Stojana Župljanina
SVEDOK U RASCEPU: Četnički insajder se odriče svoje izjave
K'O DOBAR DAN: Blagorodni Beara i nevaspitana Sonja