HomeODBRANA BEARE: NIJE BILO GENOCIDA U SREBRENICI
Američki advokat srpskog porekla Džon Ostojić, branilac Ljubiše Beare, negirao u uvodnoj reči da su u Srebrenici u julu 1995. godine izvršeni zločini genocida i deportacije, kao i da je tadašnji načelnik bezbednosti u Glavnom štabu VRS bio uključen u planiranju, organizaciji i koordinaciji zarobljavanja i pogubljenja zarobljenih Bošnjaka

Ljubiša Beara u sudnici TribunalaLjubiša Beara u sudnici Tribunala

"U Srebrenici su izvršeni užasni zločini ali ne i genocid" – rekao je u uvodnoj reči na početku dokaznog postupka odbrane Ljubiše Beare njegov branilac Džon/John Ostojić. Američki advokat srpskog porekla je, takođe, negirao deportaciju ili prisilno preseljenje civila, tvrdeći da je oko 25.000 žena i dece evakuisano iz Srebrenice iz "vojne nužde" i u "saradnji sa snagama UN".

Ostojić smatra da tužilac nije dokazao gde se Beara nalazio u vreme zločina u Srebrenici i Žepi, za koje se sudi sedmorici oficira vojske i policije bosanskih Srba. Beare, ukazao je njegov branilac, nema ni na jednom video snimku iz Srebrenice, Potočara, Bratunca i sa oproštajnog ručka priređenog za generala Živanovića. Već to, po braniocu, ukazuje da – suprotno tvrdnjama tužioca – Beara nije bio u najužem krugu oko generala Ratka Mladića.

Bearin branilac je, takođe, najavio da će u dokaznom postupku "baciti svetlo" na priznanja Miroslava Deronjića i još nekih "pokajnika" koji su se izjasnili da su krivi za srebreničke zločine i govorili o Bearinoj ulozi u njima. Po braniocu, oni su "lagali i izmišljali pod pritiskom tužilaštva". Odbrana će dovesti i veštaka za dijalekte koji će analizom transkripta presretnutih razgovora pokazati da optuženi Beara – koji govori "specifičnim dijalektom" - nije "Ljubiša" ili "Ljubo" kako se oslovljava jedan od sagovornika nekoliko razgovora koje je u vreme srebreničkih događaja presrela prislušna služba Armije BiH.

Bearina odbrana je danas izvela i svog prvog svedoka Spiridona Alačova, bivšeg oficira Uprave bezbednosti JNA i predratnog Bearinog kolegu iz Splita i Knina. Alačov je svedok o karakteru optuženog i njegovim iskazom odbrana je želela da pokaže da Beara nikada nije bio nacionalista, da je imao dobre odnose sa kolegama svih nacionalnosti, i da nije pripadao "kninskom klanu" Mladićevih najbližih saradnika zajedno sa Zdravkom Tolimirom, Vujadinom Popovićem i drugim oficirima, kako je to u svojoj izjavi tužilaštvu tvrdio general Radislav Krstić, bivši komandant Drinskog korpusa osuđen za genocid u Srebrenici.

U unakrsnom ispitivanju tužilac je svedoku predočio Bearine službene dopise iz 1995. godine u kojima Bošnjake naziva "balijama i Turcima". Alačov je odgovorio da to "nije primeren službeni jezik", ali i da se moraju u obzir uzeti tadašnje "ratne okolnosti".

Suđenje oficirima vojske i policije bosanskih Srba optuženim za zločine u Srebrenici i Žepi nastaviće se sutra iskazom drugog svedoka Bearine odbrane Vojislava Medića, sudije Vrhovnog vojnog suda u Beogradu.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 372

BRUTALNOST BEZ GRANICA: Drugo tribunalovo suđenje za zločine u Višegradu
PRESUDA ZA LJUBOTEN: Ministar na slobodi, policajac u zatvoru
PRIČA ZA MALU DECU: Zašto je Milošević smenio generala Dimitrijevića
IMUNITET ZA GENOCID: Odbačena tužba protiv Ujedinjenih nacija