HomeZAŠTIĆENI SVEDOK SA "UDALJENE LOKACIJE" OPTUŽUJE KOMANDANTE OVK
Nakon više od dva meseca obelodanjen transkript iskaza zaštićenog svedoka "80" koji je Idriza Balaja i Lahija Brahimaja optužio da su u proleće 1998. godine učestvovali u premlaćivanju, sakaćenju i ubistvu više zatočenika jablaničkog logora i naveo da je Ramuš Haradinaj "morao znati" šta se tamo dešavalo. Branioci osporavali njegov kredibilitet, navodeći da je dokazani "lažov, prevarant i švercer"

Ramush Haradinaj, Idriz Baljaj i Lahi Brahimaj u sudnici TribunalaRamush Haradinaj, Idriz Baljaj i Lahi Brahimaj u sudnici Tribunala

Nakon prošlonedeljnih završnih reči optužbe i odbrane na suđenju Ramušu Haradinaju, Idrizu Balaju i Lahiju Brahimaju, na internet stranici tribunala je obelodanjen redigovani transkript iskaza poslednjeg tužiočevog svedoka sa pseudonimom "80". Njegovo svedočenje je uz prisustvo sudija, tužilaca i branilaca održano od 16. do 20. aprila ove godine na "udaljenoj lokaciji" – za koju je jedan od branilaca u završnoj reči rekao da je "na kraju sveta" – a u Hagu su ga putem video linka pratila i trojica optuženih. Javnost je, naravno, bila u potpunosti isključena.

Bivši komandanti OVK Haradinaj, Balaj i Brahimaj se terete za zločine nad albanskim, romskim i srpskim zatočenicima u logoru OVK u Jablanici 1998. godine. Svedok "80" je svedočio upravo o događajima na toj lokaciji gde je i sam bio zatočen u proleće 1998. godine kao bivši pripadnik OVK koji je prešao u suparničku vojnu formaciju FARK. On tvrdi da je prisustvovao teškim prebijanjima zatočenika od kojih neki više nikad nisu viđeni, a njihova imena se navode u optužnici protiv bivših zapovednika OVK.

Svedok tvrdi da je u Jablanici video da je albanski zatočenik Jah Bušati/Bushati bio toliko izubijan da "nije mogao da stoji" i da je premlaćivanju bilo podvrgnuto još nekoliko zatvorenika. Najgore je, kaže, prošao Skender Kući/Kuqi kojeg su komandant logora Lahi Brahimaj i njegov brat Nazmi "tukli dok se nije onesvestio". Svedok je prvo rekao da "pod punom odgovornošću" izjavljuje da je Kući preminuo usled prebijanja, ali se u nastavku iskaza donekle ispravio navodeći da "nije bio toliko blizu" da bi sa sigurnošću mogao da kaže šta se desilo, ali da "misli da je bio mrtav" kad su ga vojnici OVK odneli na nosilima ka bolnici.

Drugi incident o kojem je svedok govorio dogodio se u maju 1998. godine kada su u logoru "do krvi" pretučena tri mladića. Prema optužnici, radilo se o dva Roma i jednom Srbinu, a svedok kaže da ne zna njihovu nacionalnost ali se seća da su govorili albanski. U premlaćivanju su učestvovali brojni vojnici OVK, među kojima ponovo Lahi i Nazmi Brahimaj, ali i komandant specijalne jedinice OVK "Crni Orlovi" Idriz Balaj. Kaže da su braća Brahimaj palicama tukli mladiće koji su mokrili u gaće, zapomagali i zvali majku u pomoć. Potom je Balaj, navodi svedok, jednom od mladića odsekao uho i potom naredio da im se "izdaju papiri za Drenicu" što je bio eufemizam za likvidaciju. Njih trojica su, kaže, odvedeni i kasnije ih nije video.

Incident sa trojicom zatočenih mladića je na skoro identičan način opisan u optužnici s tim da je navedeno da se sve dogodilo u prisustvu Ramuša Haradinaja. Tako je i svedok naveo u izjavi haškim istražiteljima, ali istu stvar nije potvrdio pred sudom uz objašnjenje da "ne zna zašto je to ranije rekao". U sudnici je, međutim, tvrdio da je Haradinaj više puta dolazio u "štab u Jablanici" i da je "morao znati šta se tamo dešava". Između ostalog kaže da je Haradinaj bio Jablanici u vreme kada je ubijen Skender Kuqi, ali ne može da potvrdi da je zaista video premlaćivanje.

To je bilo dovoljno Haradinajevom braniocu Benu Emersonu/Emmerson da zaključi da njegova odbrana "u ovoj tuči nema svog psa", odnosno da ne namerava da osporava svedokov iskaz, tako da ga nije ni ispitivao. U završnoj reči Emerson je naveo da svedok "80" Haradinaja ne optužuje ni za šta, s tim da odbrana smatra da kada je govorio o prisustvu optuženog u "štabu u Jablanici", svedok misli na kuću Lahija Brahimaja koja je od zatvora udaljena više kilometara. Daleko oštriji prema svedoku bili su branioci Brahimaja i Balaja, nazivajući ga dokazanim "lažovom, prevarantom i švercerom". U unakrsnom ispitivanju, barem u delovima zasedanja koji su obelodanjeni, skoro da nisu postavljali pitanja o događajima u Jablanici, već su nastojali da u što većoj meri diskredituju svedoka.

Brahimajev branilac Harvi/Harvey ga je optužio da se tokom 80-ih godina bavio "švercom oružja", kao i da je nakon rata izbačen s posla jer je pištoljem pretio svom pretpostavljenom. Svedok uzvraća da nije švercovao oružje već ga je delio kosovskim Albancima u sklopu priprema za obračun sa Srbima, a kaže da je na sudu uspeo da ospori sve navode bivšeg poslodavca. Na braniočevu tvrdnju da se nakon rada družio sa Lahijem Brahimajem sa kojim je fotografisan u Tirani sa osmehom na licu, odgovorio je da je tamo bio pod prinudom i da se "čovek može osmehivati i kada je pod pritiskom".

Nastojeći da dokaže svedokovu sklonost ka iznošenju neistina, Balajev branilac Gaj Smit/Guy-Smith je podsetio na deo njegove izjave haškim istražiteljima iz 2010. godine kada je rekao da se 1998. godine "svakog petka" viđao sa predsednikom LDK i kasnijim nezvaničnim predsednikom Kosova Ibrahimom Rugovom. Svedok je prvo odgovorio da se nije viđao "baš svakog petka", a kada mu je predočen taj deo izjave, rekao je da je ipak jeste. Branilac je, sugerisao i da je svedokov "kolega i saputnik" koji je sa njim boravio u Jablanici pred sudom o događajima u logoru svedočio sasvim drugačije, ali je taj deo ispitivanja nije javno obelodanjen.

Iskaz svedoka "80" ličio je na iskaze jednog broja prethodnih svedoka optužbe koji su opisivali učešće optuženih u zločinima u jablaničkom logoru. Tokom glavnog ispitivanja je delom potvrdio, a delom opovrgao neke od navoda iz ranijih izjava haškim istražiteljima, a potom su branioci u oštrom unakrsnom ispitivanju nastojali da ga diskredituju.

Bivši komandant operativne zone Dukađin Ramuš Haradinaj i njegov saborac Idriz Balaj su, podsetimo, u aprilu 2008. godine oslobođeni optužbi za zločine nad Albancima, Srbima i Romima u tom delu Kosova 1998. godine, a Lahi Brahimaj je osuđen na šest godina zatvora za zločine u Jablanici. Suđenje je, međutim, odlukom Žalbenog veća ponovljeno po šest tačaka optužnice koje se odnose na premlaćivanje i ubistva zatočenika jablaničkog logora, jer je zaključeno da je proces okončan pre nego što su saslušani svi svedoci optužbe. Odjavljujući završne reči strana krajem prošlog meseca, sudije Moloto je saopštio da će datum izricanja presude biti naknadno objavljen.
Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 549

PREDPREMIJERA: Predstavljamo prve svedoke na suđenju Ratku Mladiću
GENOCID 1992: Tužilaštvo se žali na oslobađajuću presudu Karadžiću
VIDEOTEKA: Ante Furundžija ili "slučaj o tragičnom danu u životu jedne žene"