HomeKRAJEM JUNA ZAVRŠNE REČI NA SUĐENJU KOMANDANTIMA OVK
Pretresno veće koje vodi delimično ponovljeno suđenje bivšim komandantima Oslobodilačke vojske Kosova zakazalo je iznošenje završnih reči za 25. i 26. jun ove godine

Ramush Haradinaj, Idriz Baljaj i Lahi Brahimaj u sudnici TribunalaRamush Haradinaj, Idriz Baljaj i Lahi Brahimaj u sudnici Tribunala

Na konferenciji o stanju u postupku koji se vodi protiv bivših komandanata Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) Ramuša Haradinaja, Idriza Balaja i Lahija Brahimaja, odlučeno je da se završne reči strana održe 25. i 26. juna ove godine. Pretresno veće je tako prihvatilo kalendar za okončanje postupka koji su predložili branioci trojice optuženih u podnescima od 27. aprila, kada su najavili da neće izvoditi dokaze odbrane. Prihvaćen je, takođe, i predlog sa kojim se saglasilo i tužilaštvo da se završni podnesci strana predaju najkasnije do 11. juna ove godine.

Budući da je odbrana Idriza Balaja najavila mogućnost ograničenog i kratkog izvođenja dokaza ukoliko tužilac ne prihvati medicinsku dokumentaciju koja mu je podneta, Pretresno veće je za takvu eventualnost odredilo 15. maj, a odbrana će do kraja ove sedmice obavestiti veće da li će ta rasprava biti potrebna.

Haradinajev branilac Ben Emerson/Emmerson je od veća zatražio da donese usmenu odluku po zahtevu njegovog branjenika za privremenim puštanjem na slobodu do iznošenja završnih reči, ali je predsedavajući sudija Moloto najavio da će veće o tome odlučiti najkasnije za deset dana.

Prvostepenom presudom iz aprila 2008. godine Haradinaj i Balaj su, podsetimo, oslobođeni odgovornosti za zločine počinjene nad Albancima, Srbima i Romima na Kosovu 1998. godine, dok je Brahimaj osuđen na 6 godina zatvora. Žalbeno veće je vratilo postupak na delimično ponovljeno suđenje po 6 tačaka optužnice za zločine počinjene u logoru Jablanica, navodeći da je suđenje završeno pre nego što su saslušani svi svedoci tužilaštva.

Delimično ponovljeno suđenje počelo je 18. avgusta 2011. godine i optužba je u međuvremenu izvela ukupno 56 svedoka, od kojih se 12pojavilo u sudnici i svedočilo uživo, dok su iskazi ostalih priloženi u pisanom obliku. Branioci bivših zapovednika OVK, po svemu sudeći, smatraju da optužba ni na ponovljenom suđenju nije dokazala odgovornost njihovih klijenata te odustajanjem od izvođenja dokaza odbrane ukazuju da nemaju šta da osporavaju i da optužene, stoga, treba osloboditi.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 541

JEDINSTVO SUPROTNOSTI: Kako je dr Piroćanac zadovoljio i Hag i Pale
PONAVLJAČI: Optužba završila a odbrana odustala od izvođenja dokaza
NEMA ODLAGANJA: Suđenje Ratku Mladiću počinje 16. maja
VRAĆANJE DUGA: Sve više tribunalovih dokaza na lokalnim suđenjima za ratne zločine