HomeSVEDOK NIJE DOŠAO, A NE ZNA SE KAD ĆE I DA LI ĆE
Poslednji svedok optužbe na suđenju Haradinaju, Balaju i Brahimaju nije se danas pojavio u sudnici, a Pretresno veće će nakon ocene argumenata strana odlučiti da li će do maja čekati njegov dolazak u Hag, saslušati ga ranije video linkom, organizuje njegovo svedočenje u zemlji u kojoj živi ili, jednostavno, okončati dokazni postupak optužbe do kraja ove sedmice

Ramush Haradinaj, Idriz Baljaj i Lahi Brahimaj u sudnici TribunalaRamush Haradinaj, Idriz Baljaj i Lahi Brahimaj u sudnici Tribunala

Dokazni postupak tužioca na suđenju bivšim zapovednicima OVK Ramušu/Ramush Haradinaju, Idrizu Balaju i Lahiju Brahimaju je, nakon prekida u novembru prošle godine, danas trebalo da bude nastavljen. To se, međutim, nije dogodilo jer se poslednji predviđeni tužiočev svedok nije pojavio u sudnici. Njegov identitet je zaštićen pseudonimom "80" i poznato je da je i tokom prvog suđenja trojici optuženih odbijao da svedoči.

Podsetimo, bivši komandanti OVK Haradinaj i Balaj su prvostepenom presudom oslobođeni svih optužbi za zločine nad Albancima, Srbima i Romima u kosovskoj oblasti Dukađin/Dukagjin 1998. godine, dok je Lahi Brahimaj osuđen na šest godina zatvora. Žalbeno veće je potvrdilo Brahimajevu kaznu, ali je, zbog ocene da je suđenje prekinuto prerano, odnosno pre nego što su saslušani svi tužiočevi svedoci, naložilo ponavljanje procesa po šest tačaka optužnice koje se odnose na zločine nad zatočenicima logora OVK u selu Jablanica.

Na današnjem zasedanju nisu saopšteni razlozi svedokovog nedolaska u Hag, osim što je navedeno da se čeka završetak izvesnog "postupka" u zemlji u kojoj on živi i da bi on, u skladu sa tim, u haškoj sudnici mogao da se pojavi tek u maju. Rečeno je i da bi toliko čekanje moglo da naruši pravo optuženih na fer i ekspeditivno suđenje, zbog čega se razmatra saslušanje video linkom i to ne iz zemlje u kojoj živi, već iz Sjedinjenih Država.

Odbrane optuženih su se složno usprotivile takvom razvoju, navodeći da je čekanje do maja predugo, a da bi saslušanje video linkom narušilo pravo optuženih na "direktnu konfrontaciju" sa svedokom, odnosno puno pravo njihovih branilaca da ga unakrsno ispitaju. Branioci tvrde da je svedok do sada više puta izjavio da "neće dati iskaz šta god da se desi", kao i da je njegov kredibilitet "problematičan" a ranije izjave "pune protivrečnosti". Smatraju da bi u svetlu tih okolnosti iskaz video linkom bio nefer prema optuženima, jer bi svedok mogao da se "skriva" i izbegava direktne odgovore, a branioci ne bi tokom unakrsnog ispitivanja, između ostalog, mogli da vide "šta mu se može pročitati sa lica" i oceniti njegovo "ponašanje, ali i kognitivne i emocionalne reakcije".

Zbog svega navedenog, Haradinajev branilac Emerson/Emmerson je predložio da se što je pre moguće organizuje saslušanje svedoka u državi u kojoj živi. Inače, prvi zahtev branilaca je da se tužiočev dokazni postupak okonča do kraja ove sedmice, jer smatraju da od iskaza poslednjeg svedoka neće biti ništa, ali su, u slučaju da se to ne prihvati, ponudili i pomenuto alternativno rešenje.

Tužilac Rodžers/Rogers se suprotstavio zahtevima branilaca, navodeći da je u dosadašnjem radu Tribunala više puta zaključeno da svedočenje video linkom ne ugrožava pravo optuženih i njihovih odbrana na propisno unakrsno ispitivanje. Predsedavajući sudija Moloto je potom kratko saopštio da će Pretresno veće po pitanju iskaza svedoka "80" odluku doneti "naknadno" i zaključio današnje zasedanje.
Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 531

SREBRENIČKI RAPORT: Suočenje kapetana-pokajnika i vrhovnog komandanta
EKSPERTIZA ILI UVREDA ŽRTAVA: Sporna računica Tolimirovog veštaka
VEĆ VIĐENO: Nove nevolje sa svjedocima na suđenju zapovjednicima OVK
ZOOLOGIJA ZLOČINA: Frenki se odriče tigrova, škorpiona i žutih osa