HomeFINIŠ DOKAZNOG POSTUPKA TUŽIOCA U PREDMETU "HARADINAJ I DRUGI"
Po okončanju ovonedeljnog iskaza zaštićenog svedoka "75" do kraja izvođenja dokaza optužbe ostalo da se sasluša još jedan ili dva zaštićena svedoka. Sledi pauza do 21. novembra, a potom bi u sudnici trebalo da se pojavi svedok sa pseudonimom "81"

Ramush Haradinaj, Idriz Balaj i Lahi Brahimaj u sudnici TribunalaRamush Haradinaj, Idriz Balaj i Lahi Brahimaj u sudnici Tribunala

Zaštićeni svedok optužbe sa pseudonimom "75" danas je na suđenju bivšim zapovednicima OVK Ramušu/Ramush Haradinaju, Idrizu Balaju i Lahiju Brahimaju okončao svoj iskaz. Dovršeno je njegovo unakrsno ispitivanje koje je prekinuto 1. septembra zbog propusta tužioca da braniocima trojice optuženih dostavi dokumentaciju u vezi sa svedokovim zahtevom za azil u jednoj stranoj zemlji i ulogom tužilaštva u tom procesu.

Haradinaj, Balaj i Brahimaj se terete za zločine nad albanskim, srpskim i romskim zatočenicima logora OVK u kosovskom selu Jablanica 1998. godine, a svedok je u glavnom ispitivanju tvrdio da mu je tamo pretučen brat i da je na toj lokaciji viđao Brahimaja i Balaja. Brahmajev branilac Harvi/Harvey je, kako se moglo čuti na retkim otvorenim delovima zasedanja, sugerisao da je svedok u izjavi emigracionim vlastima zemlje u kojoj je tražio azil iznosio tvrdnje suprotne navodima iskaza pred Tribunalom. Tako, recimo, nije rekao da mu je brata uhapsila OVK, niti je pominjao logor u Jablanici i ulogu optuženih u njemu.

Svedok je odbio da odgovori na ta pitanja, očito dobro upoznat sa pravom da ne daje odgovore koji bi ga mogli krivično inkriminisati u zemlji u kojoj trenutno živi i uticati na njegovu aplikaciju za azil. Juče mu je, podsetimo, dodeljen branilac sa kojim je mogao da se konsultuje u vezi sa tim pitanjima i koji je danas sedeo pored njega u sudnici.

Po okončanju iskaza svedoka "75", suđenje Haradinaju, Balaju i Brahimaju biće prekinuto do 21. novembra kada se očekuje da se u sudnici pojavi zaštićeni svedok sa pseudonimom "81". To će biti poslednji ili pretposlednji svedok optužbe, u zavisnosti od odluke tužioca da li će nakon njega izvesti i svedoka sa pseudonimom "80". Haradinajev branilac je juče uputio zahtev da se dokazni postupak optužbe završi tokom dve sedmice, koliko je još planirano da se zaseda do početka zimske sudske pauze, a veće je ostavilo mogućnost da se tužiočevo izvođenje dokaza "protegne" i na februar iduće godine.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 520

LJEKARSKO OPRAVDANJE: Mladić zbog bolesti izostao sa statusne konferencije
OBJEKTIVNOST I NEUTRALNOST: Drugi susret Eda Vuljamija sa Radovanom Karadžićem
"MIROTVORAC": Kako je Stanišić oslobodio Karadžićeve i Mladićeve taoce
NENAJAVLJENI DOLAZAK: Tužiočevi problemi zbog zakasnjelog hapšenja Gorana Hadžića