HomeKRAJ ISKAZA O PREBIJANJU U JABLANICI I GLOĐANU
Zaštićeni svedok optužbe sa pseudonimom "3" na kraju iskaza ponovio da je nakon premlaćivanja u logoru OVK u Jablanici odveden u štab u Glođanu gde je još jednom pretučen a potom po naređenju Ramuša Haradinaja i pušten. U sudnicu zatim vraćen svedok "75" čiji je iskaz ranije prekinut

Ramush Haradinaj, Idriz Baljaj i Lahi Brahimaj u sudnici TribunalaRamush Haradinaj, Idriz Baljaj i Lahi Brahimaj u sudnici Tribunala

Današnje zasedanje na delimično ponovljenom suđenju bivšim čelnicima OVK Ramušu/Ramush Haradinaju, Idrizu Balaju i Lahiju Brahimaju, optuženim za zločine nad zatvorenicima logora Jablanica 1998. godine, održano je uglavnom na zasedanju zatvorenom za javnost. Prvo je održana ex parte sednica na kojoj se, kako je rečeno, bez prisustva branilaca raspravljalo o obavezi optužbe da odbrani obelodani ranije izjave zaštićenog svedoka "3".

Potom je obavljeno kratko dodatno ispitivanje pomenutog svedoka u kojem je on ponovio deo iskaza o jednodnevnom boravku u štabu OVK u Glođanu kojim je, po optužbi, komandovao Haradinaj. Svedok je tamo doveden nakon torture u logoru Jablanica koju je opisao u prekjučerašnjem glavnom iskazu. Mislio je, kaže, da će u Glođanu biti ubijen, ali je "samo" pretučen, a nakon susreta sa osobom za koju tvrdi da je bio Ramuš Haradinaj i pušten. Taj čovek mu je obećao da mu se ništa neće dogoditi i ponudio mu hranu i prenoćište ali svedok kaže da je živeo u strahu sve dok mu nije rekao da su po njega došli Brahimajevi rođaci da ga vode kući. "Rekao mi je možeš ići, slobodan si zaboravi šta se do sada dešavalo i tada je počeo da mi se vraća život u telo", zaključio je zaštićeni svedok optužbe svoj iskaz.

Potom je u sudnicu uveden svedok sa pseudonimom "75" čiji je iskaz prekinut 1. septembra ove godine zbog propusta tužioca da odbrani obelodani sve relevantne dokumente. Sporna dokumentacija se odnosi na svedokov zahtev za azil u jednoj stranoj zemlji i ulozi tužilaštva u tom procesu, ali ga je danas o tom pitanju Brahmajev branilac Hari/Harvey ispitivao na zasedanju zatvorenom za javnost. Prethodno je na otvorenoj sednici samo pitao svedoka da li je u leto 1998. godine bio u zatvoru u Peći, na šta je ovaj odgovorio odrečno rekavši da je u zatvoru bio tek "nakon rata", ali da je pušten pošto je utvrđeno da se radilo o zameni identiteta.

Svedok "75" je u ranijem iskazu opisao da je 1998. godine u više navrata posetio brata zatočenog u logoru OVK u Jablanici i da ga je tamo zatekao teško pretučenog sa naduvenim očima i rukama, izobličenim licem, u blatnjavoj odeći i nesposobnog da hoda bez pomoći stražara. Nije pominjao Ramuša Haradinaja, ali je rekao da je u logoru viđao Lahija Brahimaja i Idriza Balaja

Iskaz svedoka "75" će biti nastavljen sutra popodne.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 519

IZ ULOGE U ULOGU: Branjenik i branilac Radovan Karadžić
NEPOŠTOVANJE SUDA: Druga presuda i treće izjašnjavanje Vojislava Šešelja
MARK HARMON: Sličnosti i razlike u pokajanju Dražena Erdemovića i Biljane Plavšić