Home"OVK JE MI, MI SMO OVK"
Nastojeći da dokaže da OVK nije želeo da protera sa Kosova rivalsku vojsku FARK već da je integriše u svoje redove, branilac Ramuša Haradinaja svedoku predočio izvod iz dnevnika jednog "farkovca" u kojem se kaže da "nema smisla govoriti o dve različite vojske", odnosno o OVK kojoj se FARK priključio

Ramush Haradinaj, Idriz Balaj i Lahi Brahimaj u sudnici Tribunala zadnjeg dana suđenjaRamush Haradinaj, Idriz Balaj i Lahi Brahimaj u sudnici Tribunala zadnjeg dana suđenja

Prekjuče prekinuto unakrsno ispitivanje zaštićenog svedoka optužbe sa pseudonimom "77" nastavljeno je i okončano danas. Svedok je, podsetimo, tvrdio da je Oslobodilačka vojska Kosova (OVK) u oblasti Dukađin u leto 1998. godine nastojala da spreči pripadnike Oružanih snaga Republike Kosovo (FARK) da se rasporede oko Dečana, kao i da ih je primoravala da se vrate u Albaniju, odakle su došli krajem juna te godine.

Njegov iskaz, ako je istinit, poklapa se sa navodom optužnice za zločine u logoru Jablanica protiv Ramuša/Ramush Haradinaja, Idriza Balaja i Lahija Brahimaja po kojem je cilj OVK bio da se eliminišu FARK i druge suparničke snage u oblasti Dukađin, "kako bi mogli da dominiraju tim područjem i progone civile". Branilac Ramuša Haradinaja je, međutim, u dosadašnjem toku ispitivanja, svedoka suočio sa dokumentima, kao i video snimkom iz Barana sa zajedničkog polaganja zakletve pripadnika OVK i FARK, iz kojih se vidi da je od 10. jula 1998. godine i nadalje postojala saradnja između dve vojske kosovskih Albanaca. Budući da je svedok uporno odgovarao da o toj saradnji ne zna ništa, branilac je danas predočio još jedan dokaz kojim nastoji da potkrepi svoju tezu.

Radi se o dnevniku bivšeg oficira FARK čije ime iz bezbednosnih razloga nije saopšteno. On je zapisao da se 13. jula 1998. godine susreo sa stanovnicima jednog kosovskog sela i pozvao ih na mobilizaciju, a kada su ga pitali da li mobilizaciju vrši OVK ili FARK, rekao je da "nema više smisla govoriti o dve različite vojske jer su se njihova rukovodstva dogovorila da je OVK srž odbrane Kosova" i da će im se FARK priključiti. Svoje obraćanje okupljenima završio je rečima: "OVK je mi, mi smo OVK".

Upitan da li je ipak pogrešio kada je govorio o nepomirljivom rivalitetu dve vojske, svedok je rekao da on ne zna ništa o dogovoru rukovodstava i da je i dalje ubeđen da je cilj OVK bila eliminacija FARK. Priznao je da su on i drugi pripadnici 134. brigade FARK imali oznake OVK na uniformama, ali tvrdi da su naređenja dobijali od ministarstva odbrane vlade Kosova u egzilu, a ne od komandanata OVK na terenu.

Po okončanju iskaza zaštićenog svedoka "77", veće je na zahtev optužbe u dokaze uvelo izjavu haškim istražiteljima i transkript svedočenja kosovskog Srbina Staniše Radoševića. On je na prvom suđenju Haradinaju, Balaju i Brahimaju, koje je delimično ponovljeno zbog problema sa svedocima, svedočio da je u aprilu 1998. godine pretučen u štabu OVK u Glođanu kojim je komandovao Haradinaj, a nedugo nakon tog događaja otet mu je otac, koji je kasnije i ubijen.

Suđenje bivšim zapovednicima OVK se nastavlja 25. oktobra iskazima nekolicine zaštićenih svedoka optužbe.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 514

KNJIGOM NA TRANSKRIPT: Unakrsno ispitivanje kao književna kritika
ŽALBENI STATUS: Gotovina i Markač ponovo u sudnici
ISELJAVANJE ŽEPE: Enklava bez imama i Muslimana
POEZIJA BOLA: Mark Harmon o ljudskoj strani suđenja