HomePROTERIVANJE "RIVALA" SA KOSOVA
Zaštićeni svedok optužbe opisao šta su sve Ramuš Haradinaj i drugi pripadnici OVK u proleće i leto 1998. godine činili vršeći pritisak na zapovednike FARK - rivalske vojske kosovskih Albanaca - da se povuku u Albaniju. U optužnici se navodi da je Haradinaj to činio "kako bi svojim vojnicima omogućio da dominiraju područjem Dukađin i progone civile"

Ramush Haradinaj, Idriz Baljaj i Lahi Brahimaj u sudnici TribunalaRamush Haradinaj, Idriz Baljaj i Lahi Brahimaj u sudnici Tribunala

Suđenje bivšim zapovednicima Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) Ramušu/Ramush Haradinaju, Idrizu Balaju i Lahiju Brahimaju nastavljeno je posle tronedeljne pauze iskazom zaštićenog svedoka optužbe sa pseudonimom "77". On je u junu 1998. godine bio pripadnik 134. brigade Oružanih snaga Republike Kosovo (FARK) koja je pod komandom pukovnika Tahira Zemaja iz Albanije ušla na Kosovo i osnovala logor u đakovičkom selu Jasić, sa ciljem da se probiju do Dečana i uključe u borbu protiv srpske vojske i policije.

Svedočeći uz mere zaštite lika i izmene glasa, svedok "77" je rekao da je plan brigade FARK sastavljene od oko 200 vojnika i 25 oficira osujećen zbog protivljenja komandanata OVK na tom području. Naime, nekoliko dana po ulasku 134. brigade na Kosovo u selu Junik je održan sastanak zapovednika FARK i OVK na kojem su, po svedokovim saznanjima, Ramuš Haradinaj i Naim Maljoku naredili Tahiru Zemaju da svoju jedinicu povuče nazad u Albaniju. To se, međutim, nije dogodilo, ali brigada FARK nije stigla do Dečana, već se premestila prvo u Istinić a potom osnovala improvizovanu kasarnu u selu Papraćane.

U kasarnu je, kaže svedok, ubrzo stigao Ramuš Haradinaj u pratnji Idriza Balaja i grupe vojnika u crnim uniformama sa zahtevom da FARK napusti tu lokaciju u roku od 20 do 30 minuta. Pukovnik Zemaj je na to pristao i privremeno povukao jedinicu da bi se posle nekoliko dana svi ipak vratili u Papraćane nakon dogovora koji je postignut sa Haradinajem. Usledilo je, međutim, maltretiranje pripadnika FARK u kojem je, po svedoku, prednjačio Idriz Balaj zvani "Toger". Svedok se prvo sklonio u Ulcinj, ali je u jednom trenutku ipak odlučio da se vrati u Albaniju kada je čuo da je pet pripadnika 134. brigade ubijeno. Kaže da je od brata čuo da ih je navodno iz jedinice odveo i potom likvidirao upravo Balaj.

Ramuš Haradinaj, Idriz Balaj i Lahi Brahimaj se terete za zločine nad Albancima, Srbima i Romima u logoru OVK u Jablanici počinjene u okviru sprovođenja udruženog zločinačkog poduhvata u cilju uspostavljanja pune kontrole nad operativnom zonom Dukađin putem "protivpravnog uklanjanja i maltretiranja" civila koji su zbog svoje nacionalne pripadnosti ili navodne saradnje sa srpskim snagama bezbednosti smatrani neprijateljima. U optužnici se navodi da je Ramuš Haradinaj u udruženom zločinačkom poduhvatu učestvovao između ostalog i tako što je "eliminisao sve suparničke snage" u oblasti Dukađin, uključujući i FARK, "kako bi svojim vojnicima omogućio da dominiraju tim područjem i progone civile".

Pred kraj današnjeg zasedanja počelo je unakrsno ispitivanje svedoka od strane Haradinajevog branioca Bena Emersona/Emmerson, koji je sugerisao da je sukob na relaciji OVK-FARK izbio zbog toga što komandanti FARK nisu prihvatili sugestiju da se u manjim grupama priključe već formiranim jedinicama OVK u kosovskim selima. Svedok je na sugestiju kratko odgovorio: "Ne verujem". Unakrsno ispitivanje se nastavlja sutra ujutro.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 514

KNJIGOM NA TRANSKRIPT: Unakrsno ispitivanje kao književna kritika
ŽALBENI STATUS: Gotovina i Markač ponovo u sudnici
ISELJAVANJE ŽEPE: Enklava bez imama i Muslimana
POEZIJA BOLA: Mark Harmon o ljudskoj strani suđenja