HomeDA LI JE HARADINAJ ZAPOVEDAO NAREĐENJIMA ILI KONSENZUSOM
Bivši komandant OVK iz kosovskog sela Istinić Skender Redžahmetaj u izjavama haškim istražiteljima rekao da je Ramuš Haradinaj od 23. juna 1998. godine bio na čelu operativne zone Dukađin, a u unakrsnom ispitivanju se složio sa sugestijom branioca da niko nikome na tom području nije izdavao naređenja već da su se odluke u okviru OK donosile "konsenzusom". Na početku današnjeg zasedanja naprasno prekinut iskaz zaštićenog svedoka "75"

Skender Rexhahmetaj, svjedok na suđenju Haradinaju, Balaju i Brahimaju Skender Rexhahmetaj, svjedok na suđenju Haradinaju, Balaju i Brahimaju

Iskaz zaštićenog svedoka optužbe sa pseudonimom "75" na suđenju bivšim zapovednicima OVK Ramušu/Ramush Haradinaju, Idrizu Balaju i Lahiju Brahmaju danas je naprasno prekinut pre nego što je svedok ušao u sudnicu. Razlog prekida je navodni propust tužioca da odbrani obelodani sve dokumente o svedokovom zahtevu za azil u zemlji u koju se sklonio sa Kosova, kao i o ulozi kancelarije tužilaštva u tom procesu.

Brahimajev branilac Harvi/Harvey je, naime, od početka jučerašnjeg unakrsnog ispitivanja svedoka "75" sugerisao da je pristankom da se na poziv tužioca pojavi u Hagu svedok isposlovao određene beneficije u postupku dobijanja azila ili izbegličkih papira u jednoj stranoj zemlji. Zato je odbrana tražila da joj optužba dostavi kompletnu dokumentaciju koju o tome poseduje, što je rezultiralo današnjim obelodanjivanjem dva dokumenta. Jedan od njih, po rečima Haradinajevog branioca Emersona/Emmerson, sadrži elektronsku prepisku svedokovog advokata i jednog haškog istražitelja iz koje se vidi "da je tužilac Rodžers svesno i namerno intervenisao u traženju azila za svedoka".

Branioci smatraju da su pomenuti materijali morali biti obelodanjeni mnogo ranije jer se tiču kredibiliteta svedoka, zbog čega su tražili sankcije za tužioca Rodžersa/Rogers i ujedno zahtevali prekid ispitivanja svedoka dok ne dobiju sve preostale materijale u vezi sa postupkom dobijanja azila koje optužba poseduje ili može da pribavi. Predsedavajući sudija Moloto je, uz pristanak tužioca, odobrio drugi zahtev, dok će se o eventualnim sankcijama izjasniti nakon što strane dostave pisane podneske.

Pošto je svedok "75" otpušten do daljeg, tužilac je nastavio dokazni postupak iskazom Skendera Redžahmetaja/Rexhahmetaj, bivšeg komandanta OVK iz sela Istinić kod Dečana. U izjavama iz 2006. i 2010. godine koje su danas uvedene u dokaze on je izneo saznanja o funkcionisanju OVK na području Dukađin kojim je, po optužbi, komandovao Ramuš Haradinaj. U pročitanom sažetku izjava se navodi da selo Jablanica, gde su se dogodili zločini nad srpskim, albanskim i romskim zatočenicima za koje se trojica optuženih terete, nije bilo pod Haradinajevom kontrolom sve do druge polovine juna 1998. godine. Svedok, naime, tvrdi da je područje zapadnog Kosova u rano proleće 1998. godine bilo podeljeno u pet podzona i da Jablanica nije pripadala nijednoj, a da je 23. juna 1998. godine proglašena jedinstvena operativna zona Dukađin pod komandom Haradinaja u čijoj je teritorijalnoj nadležnosti bila i Jablanica.

U unakrsnom ispitivanju, međutim, svedok se saglasio sa sugestijom branioca Emersona da od marta do septembra 1998. godine praktično nije postojala vertikalna, već samo horizontalna komandanta struktura u kojoj niko, pa ni Haradinaj, nije izdavao naređenja već su se odluke donosile "usaglašavanjem i konsenzusom". Radilo se, rekao je svedok, o vojsci bez formalne strukture u kojoj je Haradinaj bio "poštovan", ali ne i komandant u pravom smislu te reči. Iskaz Skendera Redžahmetaja se nastavlja sutra popodne.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 510

"STAR I BOLESTAN": Starost i oronulost ne oslobađaju od odgovornosti
OD TOPOLE PA DO RAVNE GORE: Radovan Karadžić rehabilituje Dražu Mihajlovića
ODGOVORNOST NADREĐENOG: Šta je Tolimir morao da zna i mogao da učini
PRIZNANJE I IZVINJENJE: Kakva kazna za nevoljnog svedoka Šefćeta Kabashija