HomeISKAZ O OTMICI I UBISTVU ROMA U JABLANICI
Zaštićeni svedok optužbe u predmetu Haradinaja, Balaja i Brahimaja opisao kako su u maju 1998. godine oteta dva romska muškarca, koji su potom odvedeni u logor Jablanica i tamo pogubljeni. Počeo iskaz još jednog zaštićenog svedoka, čiji je brat bio zatočenik jablaničkog zatvora OVK. Protest odbrane zbog pisma Nacionalnog saveta Srbije za saradnju sa Tribunalom upućenog predsedniku suda

Ramush Haradinaj, Idriz Balaj i Lahi Brahimaj u sudnici TribunalaRamush Haradinaj, Idriz Balaj i Lahi Brahimaj u sudnici Tribunala

Suđenje bivšim zapovednicima OVK Ramušu/Ramush Haradinaju, Idrizu Balaju i Lahiju Brahimaju nastavljeno je danas iskazom zaštićenog svedoka sa pseudonimom "78". Pošto je u dokaze uvedena njegova izjava istražiteljima iz septembra 2007. godine, tužiteljica je pročitala kratak sažetak u kojem se iznose saznanja o nestanku dvojice kosovskih Roma/Egipćana Uke Redžepaja/Rexhpaj i njegovog zeta Nesreta Alijaja na području opštine Klina.

Svedok je u izjavi rekao "da je čuo" da su njih dvojicu u maju 1998. godine na putu između sela Grabanica i Dolovo zarobili naoružani i uniformisani muškarci koji su govorili albanski jezik. U sažetku se još navodi da svedok nije znao zašto su kidnapovani i da je odeća Uke Redžepaja identifikovana 2003. godine kada je Međunarodni Crveni krst na jednoj lokaciji u Zvečanu izložio predmete za koje se pretpostavljalo da pripadaju osobama nestalim na Kosovu.

U optužnici protiv Haradinaja, Balaja i Brahimaja se navodi da su pripadnici OVK 25. maja 1998. godine oteli Redžepaja i Alijaja u Grabanici i odveli ih u logor Jablanica pod optužbom za kolaboraciju sa Srbima. Nedugo zatim su ih, po optužnici, pogubili po naređenju komandanta OVK u Jablanici Lahija Brahimaja.

Unakrsno ispitivanje svedoka od strane Brahmajevog branioca nije bilo moguće pratiti, što zbog čestih odlazaka na zasedanja zatvorena za javnost, što zbog tehničkog propusta usled čega se na javnim delovima sednice nisu čuli odgovori svedoka.

U nastavku suđenja tužilac je izveo još jednog zaštićenog svedoka sa pseudonimom "75". On je danas rekao da su vojnici sa oznakama OVK u maju 1998. godine na putu kod sela Žabalj zaustavili njega i njegovog brata, koga su potom uhapsili. Na pitanje gde mu vode brata, rečeno mu je – "u Jablanicu", a na pitanje zašto to čine, umesto odgovora dobio je – batine. Svedok je potom u nameri da poseti zatočenog brata više puta odlazio u Jablanicu. Danas je na fotografijama koje mu je pokazao tužilac identifikovao objekte u jablaničkom logoru, a o svojim posetama toj lokaciji će, najavljeno je, opširnije svedočiti sutra.

Haradinajev branilac je, inače, tokom današnjeg zasedanja protestovao zbog nedavnog javnog saopštenja Nacionalnog saveta vlade Srbije za saradnju sa Tribunalom u kojem se navodi da je upućeno pismo predsedniku suda sa zahtevom u vezi sa zaštitnim merama za svedoke u predmetu bivših zapovednika OVK, a sa ciljem da se u tom procesu "postignu određeni rezultati". Odbrana smatra da se radi o "neprimerenom i neprihvatljivom uplitanju u rad suda". Predsedavajući sudija Moloto je uverio branioca da veće nije primilo takvo pismo i da sudije za to prvi put čuju.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 510

"STAR I BOLESTAN": Starost i oronulost ne oslobađaju od odgovornosti
OD TOPOLE PA DO RAVNE GORE: Radovan Karadžić rehabilituje Dražu Mihajlovića
ODGOVORNOST NADREĐENOG: Šta je Tolimir morao da zna i mogao da učini
PRIZNANJE I IZVINJENJE: Kakva kazna za nevoljnog svedoka Šefćeta Kabashija