HomeTRIBUNAL: "SVEDOCI IZ PREDMETA HARADINAJ I DRUGI NISU UBIJANI"
Portparolka Međunarodnog suda Nerma Jelačić se obratila javnosti povodom napisa medija u Srbiji o navodnim ubistvima svedoka u predmetima bivših zapovednika OVK i neadekvatne primene mera zaštite na svedoka optužbe Šefćeta Kabašija

Nerma Jelačić, predstavnica za štampu TribunalaNerma Jelačić, predstavnica za štampu Tribunala

Povodom napisa pojedinih medija u Srbiji u vezi sa sistemom zaštite svedoka u predmetima bivših zapovednika OVK, danas se saopštenjem oglasila portparolka suda Nerma Jelačić. U saopštenju se odgovara na pisanje srpskih medija o sudbini zaštićenih svedoka i statusu nevoljnog svedoka optužbe Šefćeta Kabašija/Shefqet Kabashi.

Portparolka suda navodi da su "tvrdnje da su svedoci MKSJ ubijeni za vreme suđenja Haradinaju i Limaju apsolutno netačne" i da "nijedna osoba sa spiska svedoka ili kojoj je Međunarodni sud odobrio zaštitne mere u ta dva predmeta nije ubijena".

Kada je reč o tvrdnjama da Tribunal nije primenio zaštitne mere na svedoka Kabašija, Jelačić odgovara da su njemu prvo bile određene takve mere ali da su "ukinute u predmetu
Haradinaj i drugi na Kabašijev sopstveni zahtev, na otvorenoj sednici pred Pretresnim većem 5. juna 2007. godine". Taj svedok je, podseća se u saopštenju, zbog odbijanja da svedoči u nekoliko navrata u prošlosti, optužen je za nepoštovanje suda. Trenutno se nalazi u pritvoru Tribunala nakon hapšenja po dolasku u Holandiju, a prošle sedmice se izjasnio krivim po obe tačke optužnice. Nedavno je okončao iskaz na suđenju Haradinaju, Balaju i Brahimaju tokom kojeg je odbijao da ponovi svoje ranije tvrdnje o zločinima u logoru OVK u Jablanici.

U današnjem saopštenju se još navodi da "ukoliko se otkrije bilo kakva pretnja, postoji niz zaštitnih mera koje Međunarodni sud može primeniti" i da su zaštitne mere do sada "odobrene i primenjene za 28% svedoka", odnosno oko 1.000 od ukupno 4.000 koliko ih je do sada svedočilo. "Iako Tribunal nalaže zaštitne mere u svakom slučaju u kojem su takve mere potrebne, efikasna primena nekih od tih mera zavisi od saradnje država u kojima svedoci imaju prebivalište, jer Međunarodni sud ne poseduje svoje policijske snage", podseća Nerma Jelačić.

Portparolka suda dodaje i da je "Međunarodni sud ponosan na svoj sistem za zaštitu i podršku svedocima, koji je pionirski na polju međunarodne krivične pravde, od kojeg nacionalni pravosudni sistemi u bivšoj Jugoslaviji uče i imaju koristi, a takođe ga i prenose u nacionalne sisteme putem obuke i studijskih poseta".

Podsetimo, Haradinajev branilac Ben Emerson/Emmerson je na prošlonedeljnom zasedanju protestovao zbog nedavnog javnog saopštenja Nacionalnog saveta vlade Srbije za saradnju sa Tribunalom koji je donekle sličan pisanju medija na koje je danas reagovala portparolka suda. Branilac je tada, naime, rekao da je Nacionalni savet u javnom saopštenju obelodanio da je uputio pismo predsedniku suda sa zahtevom u vezi sa zaštitnim merama za svedoke u predmetu bivših zapovednika OVK, a sa ciljem da se u tom procesu "postignu određeni rezultati". Odbrana smatra da se radi o "neprimerenom i neprihvatljivom uplitanju u rad suda", a predsedavajući sudija Moloto je uverio branioca da veće nije primilo takvo pismo i da sudije za to prvi put čuju.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 510

"STAR I BOLESTAN": Starost i oronulost ne oslobađaju od odgovornosti
OD TOPOLE PA DO RAVNE GORE: Radovan Karadžić rehabilituje Dražu Mihajlovića
ODGOVORNOST NADREĐENOG: Šta je Tolimir morao da zna i mogao da učini
PRIZNANJE I IZVINJENJE: Kakva kazna za nevoljnog svedoka Šefćeta Kabashija