HomeDA LI JE HARADINAJ KONTROLISAO LOGOR OVK U JABLANICI
Svedok optužbe Bislim Zirapi u unakrsnom ispitivanju prihvatio sugestiju odbrane da je u leto 1998. godine OVK bila "vojska u povoju" sa problemima u koordinaciji, ali je ostao pri stavu da je Ramuš Haradinaj pod svojom komandom imao celu operativnu zonu Dukađin u okviru koje i logor OVK u Jablanici, gde su , po optužbi, počinjeni brojni zločini nad albanskim, srpskim i romskim zatočenicima

Ramush Haradinaj u sudnici TribunalaRamush Haradinaj u sudnici Tribunala

U nastavku glavnog ispitivanja na suđenju Ramušu/Ramush Haradinaju, Idrizu Balaju i Lahiju Brahimaju bivši načelnik Glavnog štaba Oslobodilačke vojske Kosova Bislim Zirapi/Zyrapi je rekao da je tokom leta 1998. godine dva puta posetio selo Jablanica, gde se, po optužbi, nalazio zatvor u kojem su počinjeni zločini za koje se terete trojica optuženih. Prva poseta se, rekao je svedok, u prisustvu Ramuša Haradinaja odigrala sredinom jula, a druga krajem avgusta ili početkom septembra.

Logorom u Jablanici je, prema svedoku, komandovao Lahi Brahimaj, koji je zajedno sa drugim pripadnicima OVK sa tog područja bio potčinjen komandantu operativne zone Dukađin sa sedištem u Glođanu – Ramušu Haradinaju. Zirapi je juče rekao da je Haradinaju bila odgovorna i Jedinica za brze intervencije, poznata i kao "Crni orlovi" čiji je komandant bio Idriz Balaj.

Haradinajev branilac Ben Emerson/Emmerson je u unakrsnom ispitivanju dokazivao da je OVK u leto 1998. godine bila "vojska u povoju" bez čvrste komandne strukture, organizovana "po vertikalnoj a ne horizontalnoj liniji", bez dobre koordinacije i sa skromnom logističkom podrškom. Svedok se u potpunosti složio sa takvom ocenom.

Ipak, Zirapi nije prihvatio i sugestiju da je Brahimaj komandovao Jablanicom nezavisno od drugih struktura OVK. U tom pogledu, ostao je pri svojoj ranijoj tvrdnji i rekao da je u leto 1998. godine Jablanica bila pod kontrolom operativne zone Dukađin i njenog komandanta Ramuša Haradinaja. Na pitanje da li bi se onda i on kao tadašnji član Glavnog štaba OVK mogao smatrati odgovornim za eventualne zločine u Jablanici, Zirapi je rekao: "Da, ukoliko sam o tome bio obavešten ili sam tada bio tamo".

Branioca je interesovalo da li je svedok video ikakve zatočeničke objekte tokom prve posete u Jablanici u julu 1998. godine na šta je ovaj odgovorio odrečno, navodeći da nije ni ulazio u sam logor, već je obilazio jedinice koje su bile raspoređene u okolini. Odgovarajući na pitanja Brahimajevog branioca Ričarda Havija/Richard Harvey, rekao je da se slična situacija ponovila i tokom njegove druge posete – niti je ulazio u logor, niti je od ikoga čuo da se tamo nalazio zatvor.

Suđenje Haradinaju, Balaju i Brahimaju će biti nastavljeno u ponedeljak popodne. Prvo će se u sudnici na kratko ponovo pojaviti Bislim Zirapi kako bi okončao svoje svedočenje, a potom će uslediti iskaz novog, četvrtog, svedoka optužbe.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 510

"STAR I BOLESTAN": Starost i oronulost ne oslobađaju od odgovornosti
OD TOPOLE PA DO RAVNE GORE: Radovan Karadžić rehabilituje Dražu Mihajlovića
ODGOVORNOST NADREĐENOG: Šta je Tolimir morao da zna i mogao da učini
PRIZNANJE I IZVINJENJE: Kakva kazna za nevoljnog svedoka Šefćeta Kabashija