HomeNOVI ROK I NOVA UPOZORENJA FLORANS ARTMAN
Žalbeno veće odredilo novi rok u kojem francuska novinarka Florans Artman mora da plati kaznu za nepoštovanje suda. Artman se upozorava da - ukoliko to ne učini - rizikuje da joj se novčana kazna pretvori u zatvorsku, da bude proglašena krivom i kažnjena za još jedno nepoštovanje suda, kao i da se izda nalog za njeno hapšenje

Florence Hartmann u sudnici TribunalaFlorence Hartmann u sudnici Tribunala

Žalbeno veće je danas naložilo Florans Artman/Florence Hartmann, francuskoj novinarki i bivšoj predstavnici za štampu tužilaštva, da do 25. oktobra ove godine uplati celokupan iznos novčane kazne od 7.000 eura koja joj je izrečena za nepoštovanje suda. Ona je, podsetimo, u septembru 2009. godine proglašena krivom za "svesno i hotimično objavljivanje sadržaja, navodnih efekata i poverljivog karaktera" odluka Žalbenog veća kojima su odobrene zaštitne mere dokumentima Vrhovnog saveta odbrane SRJ, dostavljenim sudu za potrebe suđenja Slobodanu Miloševiću. Žalbeno veće je u julu ove godine odbacilo sve osnove žalbe Florans Artman i potvrdilo prvostepenu presudu o krivici i izrečenu novčanu kaznu.

U danas objavljenom nalogu Žalbenog veća se navodi da je Florans Artman 16. avgusta ove godine pismeno obavestila predsednika Tribunala da nema sredstva da plati izrečenu kaznu, ali da su "osobe koje su je podržavale tokom postupka, prikupile novac neophodan za izmirenje kazne" i traženi iznos deponovale na račun u francuskoj banci. Predsednik suda je obavešten o detaljima tog računa i načinu preuzimanja novca. Artman je poslala slično pismo i mesec dana kasnije kada je trebalo da uplati drugu ratu kazne.

Sekretarijat je, u međuvremenu, obavestio Žalbeno veće da ni prva ni druga rata novčane kazne nije uplaćena na račun finansijske službe Tribunala, kako je propisano pravilima. Žalbeno veće je zaključilo da izrečena novčana kazna nije uplaćena te je francuskoj novinarki naložilo da to učini do 25. oktobra ove godine, na način koji propisuje Sekretarijat. Ukoliko kazna ne bude plaćena do tog datuma Floran Artman bi, prema današnjem nalogu, najkasnije 26. oktobra morala da dostavi pisano obrazloženje zašto to nije učinjeno.

Prema Pravilniku o postupku i dokazima, koji se opsežno citira u današnjem nalogu, u slučaju da novčana kazna nije plaćena u određenom roku, Žalbeno veće može produžiti rok za uplatu kazne, odobriti plaćanje u više rata ili pretvoriti celu ili deo novčane kazne u zatvorsku kaznu u trajanju od najviše 12 meseci. Mada to nije precizirano u pravilima, maksimalna zatvorska kazna bi se, logično je pretpostaviti, mogla izreći za slučaj neplaćanja maksimalne novčane kazne, koja za nepoštovanje suda iznosi 100.000 eura. Proporcionalno, neplaćena novčana kazna od 7.000 eura bi "vredela" nekih 25 dana zatvora.

Žalbeno veće upozorava francusku novinarku da se, prema članu 77 bis Pravilnika o postupku i dokazima, osoba koja ne plati izrečenu novčanu kaznu može zbog toga proglasiti krivom i kazniti za još jedno nepoštovanje suda, s tim što će se nova kazna pridodati prvoj. Konačno, Žalbeno veće ukazuje da može izdati i nalog za hapšenje kako bi se osiguralo prisustvo osobe koja se ne odazove nalogu veća ili ne dostavi traženo pismeno obrazloženje.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 516

NESUĐENI SVEDOK: Sa optuženičke na klupu za svedoke i natrag
ZLOČIN I KAZNA: 18 dana zatvora za 130 ubijenih
RASKORAK: Optužba o Bosni i Hrvatskoj – odbrana o Sandžaku