HomeZAŠTO JE OPTUŽEN DRAGOMIR PEĆANAC
Prema nalogu umesto optužnice koji je danas obelodanjen u Tribunalu, Dragomir Pećanac je odbio da svedoči "iz zdravstvenih razloga" ali i "zato što je protiv njega podignuta optužnica u Sarajevu i krivična prijava u Beogradu". Ocenjujući da ti razlozi nisu dovoljno opravdani za neodazivanje obavezujućem pozivu za svedočenje, Pretresno veće ga je većinom glasova optužilo za nepoštovanje suda

Dragomir Pećanac u sudnici Tribunala Dragomir Pećanac u sudnici Tribunala

Raspravno veće je danas skinulo oznaku poverljivosti sa naloga umesto optužnice koji je podignut 21. septembra ove godine protiv Dragomira Pećanca, bivšeg obaveštajnog oficira Glavnog štaba Vojske Republike Srpske (VRS). Izjašnjavajući se jutros o navodima iz tog naloga, Pećanac je rekao da nije kriv za nepoštovanje sudazbog neodazivanja obavezujućem pozivu za svedočenje u predmetu generala Zdravka Tolimira, optuženog za genocid i druge zločine u Srebrenici i Žepi u leto 1995. godine.

U nalogu se navodi da je Pećanac primio obavezujući poziv za svedočenje 2. septembra ove godine i da je tada izjavio da je "voljan da se pojavi pred većem" ali da ne može da svedoči iz "zdravstvenih razloga" kao i "zato što je protiv njega podignuta optužnica u Sarajevu i podneta je krivična prijava u Beogradu". Veće, međutim, napominje da Pećanac nije podneo dokumentaciju koja ukazuje na zdravstvene poteškoće i dodaje da sarajevska optužnica i beogradska krivična prijava "nisu opravdan razlog" da ne svedoči budući da mu je odobren takozvani "slobodan prolaz", odnosno garancije da neće biti uhapšen i zadržan u Hagu, niti izručen Sarajevu.

U optužnom nalogu se takođe navodi da su predstavnici tribunalove Službe za žrtve i svedoke počeli sa pripremama za dolazak Pećanca u Hag i da su ga kontaktirali tri puta ali da je on odbio komunikaciju navodeći da neće da razgovara sa "nepoznatim osobama preko telefona". Oficir za vezu u beogradskoj kancelariji Tribunala je, potom, 12. septembra stupio u kontakt sa Pećancem kako bi se "uživo" dogovorili o njegovom putovanju u Hag i pruženim garancijama za "slobodan prolaz". Pećanac je, međutim, odbio i taj sastanak, ukazujući da će podneti prijavu protiv osoblja Tribunala. Narednog dana, optuženi je ukazao da "neće da razgovara ili da se sastaje ni sa kim iz Tribunala" poručujući predstavnicima suda da mogu da stupe u kontakt s njim samo preko lokalnih vlasti.

Takvo ponašanje Pećanca je, po oceni veća, "opstrukcija" i predstavlja propust optuženog da odgovori na obavezujući nalog za svedočenje. Veće navodi da "ima razloga da veruje" da bi Pećanac mogao biti odgovoran za nepoštovanje suda te je zbog toga odlučilo da podigne optužnicu i naloži gonjenje. Odluka o tome doneta je većinom sudijskih glasova, uz protivno mišljenje sutkinje Nijambe/Nyambe iz Zambije.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 517

NESRETNICI IZ BRIŠEVA: Kako je familija Ivandić kopala sopstvenu grobnicu
RUČAK SA TUŽIOCEM: Bramerc o sažimanju Mladićeve optužnice
ĆUTANJE JE ZLATO: O čemu je u Prijedoru bilo opasno govoriti
"NISAM KRIV": Major Pećanac negira odgovornost za nepoštovanje suda