HomeHARADINAJ PONOVO TRAŽI PRIVREMENU SLOBODU
Treći put u poslednjih godinu dana bivši komandant OVK Ramuš Haradinaj pokušava da ubedi sudije da njegov boravak na Kosovu ne bi predstavljao pretnju po svedoke i traži puštanje na privremenu slobodu od 25. jula do 12. avgusta

Ramush Haradinaj u sudnici TribunalaRamush Haradinaj u sudnici Tribunala

Nimalo obeshrabren činjenicom da su mu dva prethodna zahteva za privremeno puštanje na slobodu odbijeni, Ramuš/Ramush Haradinaj je zatražio da letnju sudsku pauzu provede na Kosovu. U današnjem podnesku njegove odbrane se traži da bude pušten na privremenu slobodu od 25. jula do 12. avgusta ove godine.

Podsetimo, Pretresno veće koje će voditi delimično ponovljeno suđenje bivšim čelnicima OVK Haradinaju, Balaju i Brahimaju je u septembru 2010. odbacilo njegov prvi zahtev, navodeći da bi njegov boravak naKosovu "mogao da utiče na bezbednost žrtava, svedoka i drugih osoba". Nešto kasnije, isto veće je Haradinaju ipak odobrilo boravak na slobodi tokom zimske sudske pauze, ali je Žalbeno veće poništilo tu odluku, ukazujući da na Kosovu i dalje "preovladava atmosfera zastrašivanja svedoka" i da bi njegov boravak na slobodi "mogao da rezultira povećanim pretnjama i zastrašivanjem".

Branioci smatraju da su se od tada do danas okolnosti promenile u prilog zahtevu optuženog za puštanje na slobodu. Prvo, predraspravna faza postupka predugo traje i drugo, nema dokaza da bi Haradinajev boravak na privremenoj slobodi mogao biti razlog da neki od najavljenih 11 svedoka optužbe odbiju da se pojave pred Tribunalom.

U podnesku se navodi da su dva "glavna svedoka tužilaštva već nagovestili da neće dati iskaze u ponovljenom postupku". Isti svedoci su, podsećaju branioci, odbili da svedoče i tokom prvog prvostepenog postupka, kada Haradinaj nije bio na privremenoj slobodi. Branilac Ben Emerson/Emmerson se pozvao i na humanitarne razloge za puštanje optuženog na privremenu slobodu naglašavajući da će boravak tokom "letnjeg raspusta" u Prištini, Haradinaju omogućiti da vidi suprugu i decu, a posebno novorođenog sina.

Bivši komandanti OVK Ramuš Haradinaj i Idriz Balaj su prvostepenom presudom iz aprila 2008. godine oslobođeni svih optužbi za zločine na Kosovu 1998. godine, dok je trećeoptuženi Lahi Brahimaj osuđen na šest godina zatvora. Žalbeno veće je u julu ove godine, naložilo delimično ponavljanje suđenja po šest tačaka optužnice koje se odnose na zločine u logoru OVK u Jablanici. Početak delimično ponovljenog procesa zakazan je za 18. avgust ove godine, nekoliko dana nakon okončanja letnje sudske pauze.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 503

"TAZBINSKA ODGOVORNOST": Zašto je uhapšen Hajrudin Karić?
DOKAZI ODBRANE: Ministar policije se odriče zatvora i logora
VIDEOTEKA: S kakvom je namerom ubijao Goran Jelisić?