HomeNALOŽENA IZMENA OPTUŽNICE PROTIV BIVŠIH KOMANDANATA OVK
Pretresno veće prihvatilo zahtev odbrane Lahija Brahimaja da se njegovo ime briše iz dve tačke nove optužnice za zločine na Kosovu, ali ne i zahtev branilaca Ramuša Haradinaja u pogledu smanjenja opsega udruženog zločinačkog poduhvata kojim su obuhvaćeni zločini OVK

Ramush Haradinaj, Idriz Baljaj i Lahi Brahimaj u sudnici TribunalaRamush Haradinaj, Idriz Baljaj i Lahi Brahimaj u sudnici Tribunala

Pretresno veće sudije Molotoa danas je naložilo tužiocu da delimično izmeni novu optužnicu protiv bivših čelnika OVK Haradinaja, Balaja i Brahimaja, kojom su obuhvaćeni zločini nad Srbima, Albancima i Romima u Jablanici. Tužilac je, podsetimo, nedavno prilagodio optužnicu ponovljenom suđenju ograničavajući je na šest tačaka koje se odnose na jablanički logor, kako je naloženo prošlogodišnjom žalbenom presudom.

Pretresno veće je u današnjoj odluci prihvatilo zahtev odbrane Lahija Brahimaja da se njegovo ime briše iz tačaka tri i pet nove optužnice koje se odnose na prebijanje zaštićenih svedoka "6" i "3", kao i ubistvo kosovskih Albanaca Pala Krasnićija/Krasniqi i Skendera Kućija/Kuqi. Sudije su prihvatile argument branilaca da je Brahimaj po navedenom tačkama prvostepenom presudom već osuđen na šest godina zatvora. Haradinaj i Balaj su tada oslobođeni po svih 37 tačaka optužnice. Žalbenom presudom kojom je naloženo delimično ponavljanje suđenja potvrđena je i šestogodišnja kazna Brahimaju.

Današnjom odlukom veće je naložilo i jednu manju korekciju nove optužnice. Tužilac je, naime, dužan da uskladi datume, budući da je na jednom mestu naveo da je Brahimaj komandovao jablaničkim logorom od aprila 1998. godine, a na drugom da je kamp osnovan tek u maju.

Budući da je, po odluci Žalbenog veća, suđenje delimično ponovljeno samo po tačkama koje se odnose na zločine u logoru OVK u Jablanici, Haradinajevi branioci su tražili da se opseg udruženog zločinačkog poduhvata u novoj optužnici ograniči samo na to područje, umesto da se odnosi na celo Kosovo. Sudije, međutim, smatraju da žalbenom presudom "nije sužen opseg udruženog zločinačkog poduhvata već učešće optuženih u njemu". Budući da se svih šest tačaka optužnice, u kojima je opisana odgovornost trojice bivših komandanata OVK, bave samo zločinima u Jablanici, sudije smatraju da izmene optužnice u tom pogledu nisu neophodne. U isto vreme, odbačen je zahtev Haradinajevih branilaca da se izvođenje tužiočevih dokaza tokom novog suđenja ograniči samo na događaje u Jablanici.

Novu optužnicu tužilac je dužan da izmeni prema instrukcijama veća do 21. januara. Na taj način bi se praktično stekli uslovi za početak delimično ponovljenog suđenja Haradinaju, Balaju i Brahimaju.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 482

"SLUČAJNO, ČASTI MI...": Karadžić negira da su civili gađani namjerno
"IZVINI RATKO": Da li je policija smjela da odbije vojna naređenja
PACIJENTI KRALJAVSKE BOLNICE: Šta je trulo u holandskom zdravstvu
PACIJENT UN: Šešelj ne želi da ga leče "Zubari bez granica"