HomeI DALJE PROBLEMI SA SVEDOCIMA NA SUĐENJU ZA ZLOČINE OVK
Suđenje bivšim zapovednicima OVK bi, prema današnjim najavama, moglo da počne tek za nekoliko meseci, budući da se čeka odluka Žalbenog veća po žalbi Haradinajeve i Balajeve odbrane u kojoj zahtevaju ograničavanje opsega ponovljenog suđenja i broja svedoka. Nevoljni svedok Šefćet Kabaši i dalje ne pokazuje volju da dođe u Hag

Ramush Haradinaj, Idriz Balaj i Lahi Brahimaj u sudnici TribunalaRamush Haradinaj, Idriz Balaj i Lahi Brahimaj u sudnici Tribunala

Iako je bilo najavljeno da će novo suđenje Ramušu/Ramush Haradinaju, Idrizu Balaju i Lahiju Brahimaju početi prvih meseci ove godine, sada je izvesno da će doći do višemesečnog odlaganja. Predsedavajući sudija Moloto je na današnjoj konferenciji o stanju u postupku protiv bivših čelnika OVK rekao da će pripreme biti usporene budući da se čeka odluka Žalbenog veća po žalbi Haradinajeve i Balajeve odbrane u kojoj zahtevaju ograničavanje opsega suđenja.

Odbrane su se, naime, žalile na odluku Pretresnog veća da se obim udruženog zločinačkog poduhvata za koji se optuženi terete ne ograniči samo na zločine OVK u logoru Jablanica, kao i da se dopusti izvođenje više svedoka, a ne samo Šefćeta Kabašija/Shefqet Kabashi i jednog zaštićenog svedoka čiji se iskazi odnose na događaje u Jablanici. Njih dvojicu optužba nije uspela da sasluša tokom prvog suđenja na kojem su Haradinaj i Balaj oslobođeni svih optužbi a Brahimaj osuđen na šest godina zatvora. Žalbeno veće je potom prihvatilo zahtev optužbe da se suđenje ponovi po šest tačaka optužnice koje se odnose na Jablanicu.

Branioci su danas sugerisali da bi pripreme za početak procesa trebalo da se odvijaju nesmetano dok se čeka odluka Žalbenog veća. Tužilac, međutim, smatra da će se pripreme, pre svega obelodanjivanje materijala u vezi sa potencijalnim svedocima, neminovno usporiti jer se do odluke po žalbama neće znati čiji će iskazi biti saslušani i koji dokazi ponuđeni.

Haradinajev branilac Ben Emerson/Emmerson je, međutim, zahtevao da se 1. maj odredi kao datum početka suđenja a da onda strane mogu tražiti novo odlaganje ako za to ponude dobar razlog. Naglasio je da bi njegov klijent u suprotnom bespotrebno u pritvoru proveo više meseci. Predsedavajući sudija je rekao da će veće razmotriti taj zahtev.

Tužilac Pol Rodžers/Paul Rogers je saopštio da se njegov tim suočava sa problemima da osigura iskazŠefćeta Kabašija. Svedok je, naime, poručio da ne želi da dođe u Hag, pa optužba razmatra dalje korake, uključujući i zahtev za izdavanje obavezujućeg naloga i saslušavanje putem video linka iz Sjedinjenih Država gde svedok boravi.

Inače, danas se na optuženičkoj klupi pored Haradinaja i Brahimaja pojavio i Idriz Balaj, kojeg od odluke Žalbenog veća o ponavljanju suđenja nije bilo u sudnici, budući da je u kosovskom zatvoru služio kaznu za druge ratne zločine. Sva trojica optuženih su rekli da nemaju nikakvih zdravstvenih problema niti zamerki na uslove u pritvoru.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 487

(NE)VOLJNI SVJEDOK: Do Haga silom, u Hagu milom
ZAVRŠNE RIJEČI: Čelnici Herceg Bosne odriču svaku odgovornost
PRESUDA: 27 godina zatvora za generala Đorđevića
ŠEŠELJEVA ODBRANA: Svedoci su sami obelodanili svoj identitet