HomeSUĐENJE HARADINAJU, BALAJU I BRAHIMAJU POČINJE 18. AVGUSTA
Pošto su otklonjene sve administrativne prepreke za početak delimično ponovljenog suđenja bivšim zapovednicima OVK predsedavajući sudija Moloto zakazao uvodne reči za 18. avgust, nakon čega će početi dokazni postupak optužbe

Ramush Haradinaj, Idriz Balaj i Lahi Brahimaj u sudnici TribunalaRamush Haradinaj, Idriz Balaj i Lahi Brahimaj u sudnici Tribunala

Na današnjoj konferenciji o stanju u postupku koji se vodi protiv bivših čelnika OVK Ramuša/Ramush Haradinaja, Idriza Balaja i Lahija Brahimaja je saopšteno da je Žalbeno veće odbacilo žalbu branilaca na odluku Pretresnog veća da se obim udruženog zločinačkog poduhvata za koji se optuženi terete ne ograniči samo na zločine OVK u logoru Jablanica, kao i da se optužbi dopusti izvođenje više svedoka, a ne samo Šefćeta Kabašija/Shefqet Kabashi i jednog zaštićenog svedoka čiji se iskazi odnose na događaje u Jablanici. Tako je otklonjena i poslednja administrativna prepreka za početak delimično ponovljenog suđenja optuženima.

Predsedavajući sudija Bakone Moloto je zakazao početak suđenja za četvrtak 18. avgust, kada će biti saslušane uvodne reči optužbe, ali i odbrana trojice optuženih ako se za to odluče, nakon čega će uslediti izvođenje tužiočevih dokaza. Dan ranije održaće se konferencija pred početak suđenja. Tužilac je, saopšteno je danas, dužan da dostavi predraspravni podnesak do 20. juna, a odbrane do 11. jula. Najveći broj svedočenja tužilac će uvesti u dokaze putem transkripata sa prethodnog suđenja bivšim čelnicima OVK, a u sudnici bi trebalo da se pojavi 10 ili 11 svedoka.

Ramuš Haradinaj i Idriz Balaj su prvostepenom presudom iz aprila 2008. godine oslobođeni svih optužbi za zločine na Kosovu 1998. godine, dok je trećeoptuženi Lahi Brahimaj osuđen na šest godina zatvora. Žalbeno veće je, međutim, u julu prošle godine naložilo delimično ponavljanje suđenja po šest tačaka optužnice koje se odnose na mučenja i ubistva zatočenika logora OVK u Jablanici, jer je procenjeno da je suđenje prekinuto pre nego što su izvedeni svi dokazi o tom zločinu, odnosno pre nego što su saslušana dva nevoljna svedoka optužbe, pomenuti Šefćet Kabaši i jedan zaštićeni svedok.

Trojica optuženih nisu danas imali primedbi na uslove boravka u pritvoru niti su se žalili na bilo kakve zdravstvene probleme.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 501

"NAORUŽANO ČUDOVIŠTE": Zašto vlasti na Grbavici nisu uhapsile Batka
MANJAK ZA RAZMJENU: Kako su nestale hiljade srebreničkih zarobljenika
PREDOSTROZNOST: Zaštita svjedoka na ponovljenom suđenju zapovjednicima OVK
NEVINOST BEZ ZAŠTITE: Kako su zli tužioci mučili četničke insajdere