HomeMILAN VUJIN "NEPOŽELJAN" U HAŠKOM TRIBUNALU
Sekretarijat Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju saopštio da je, "u interesu pravde", ime Milana Vujina, bivšeg predsednika Advokatske komore Srbije - osuđenog za nepoštovanje suda - trajno brisano sa spiska advokata koji mogu da brane optužene u Hagu

Sekretar Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Hans Holthois/Holthuis, naložio je da se Milan Vujin, bivši predsednik Advokatske komore Srbije, briše sa liste advokata koji mogu da brane optužene pred Haškim tribunalom. Takva je odluka, saopšteno je danas u Hagu, doneta "u interesu pravde", nakon što je Žalbeno veće Tribunala krajem februara ove godine potvrdilo svoju presudu kojom je Milan Vujin proglašen krivim za nepoštovanje suda i osuđen na novčanu kaznu od 15.000 holandskih guldena (oko 13.500 nemačkih maraka).

Slučaj Vujin je pred Tribunalom pokrenuo njegov bivši branjenik, Duško Tadić, optužujući ga da je radio protiv njegovih interesa. Uvidom u dokaze koje su na javnoj raspravi prezentirale obe strane, Žalbeno veće je zaključilo da je Vujin podnosio dokaze za koje je znao da su lažni i da je manipulisao dvojicom svedoka odbrane kako bi prikrio osobe koje su mogle da budu odgovorne za zločine za koje je Duško Tadić osuđen na 20 godina zatvora, te ga je proglasilo krivim za nepoštovanje suda.

Vujin je u međuvremenu platio kaznu i u podnesku Sekretarijatu suda je naveo kako bi to, zajedno sa "privremenom suspenzijom", bilo dovoljno da se "zaštite interesi pravde." Sekretar suda, međutim, nije uvažio taj Vujinov argument, već je odlučio da se njegovo ime trajno briše sa spiska branilaca pred Tribunalom.

Na tom je spisku, inače, oko 400 advokata iz čitavog sveta, od kojih je osamdesetak iz zemalja bivše Jugoslavije. Branioci optuženih čije troškove plaća Tribunal mogu mesečno da zarade do 19.000 američkih dolara.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 58

REPORTAŽA: Predstavljamo Hag – svetsku prestonicu pravde
SUĐENJE ZA ZLOČINE U FOČANSKOM KP DOMU: Porodica Krnojelac na klupi za svedoke
SUĐENJE ZA ZLOČINE U PRIJEDORU: Tužilaštvo priprema novu optužnicu protiv Milomira Stakića
TRIBUNAL: Značajno sudijsko pojačanje