HomeODBRANE TRAŽE IZMENU NOVE OPTUŽNICE PROTIV HARADINAJA I DRUGIH
Branioci Ramuša Haradinaja i Idriza Balaja zahtevaju da tužilac izmeni novu optužnicu jer smatraju da se opseg navodnog udruženog zločinačkog poduhvata mora ograničiti na zločine u logoru OVK u Jablanici, dok odbrana Lahija Brahimaja traži da njegovo ime bude izostavljeno iz dve od šest tačaka optužnice

Ramush Haradinaj, Idriz Baljaj i Lahi Brahimaj u sudnici TribunalaRamush Haradinaj, Idriz Baljaj i Lahi Brahimaj u sudnici Tribunala

Odbrana Ramuša/Ramush Haradinaja traži od Pretresnog veća da naloži tužiocu da preformuliše ili izbaci delove nove optužnice koji se odnose na učešće trojice optuženih u udruženom zločinačkom poduhvatu na Kosovu 1998. godine. U zasebnom podnesku sa skoro identičnim zahtevom sudijama su se obratili i branioci Idriza Balaja.

Na osnovu presude Žalbenog veća kojom je naloženo delimično ponavljanje suđenja bivšim čelnicima OVK Haradinaju, Balaju i Brahimaju, tužilaštvo je pre dve sedmice dostavilo novu optužnicu u kojoj se u šest tačaka navodi učešće optuženih u zločinima u logoru OVK u Jablanici. Odbrane, međutim, smatraju da je kvalifikacija udruženog zločinačkog poduhvata data preširoko, umesto da se jasno ograniči samo na Jablanicu.

Haradinajevi branioci u podnesku ukazuju na deo predložene optužnice u kojem se kaže da je udruženi zločinački poduhvat "uključivao" i zločine u Jablanici, čime je tužilac "ostavio mogućnost" zaključka da je taj poduhvat ostvarivan na širem području, odnosno na celom Kosovu. Zato odbrana traži da, u skladu sa presudom Žalbenog veća, tužilac ograniči postojanje udruženog zločinačkog poduhvata i učešće trojice optuženih u njemu samo na područje Jablanice. U isto vreme, Haradinajevi branioci traže da se tokom ponovljenog suđenja isključi mogućnost izvođenja bilo kakvih dokaza koji se ne odnose na zločine u Jablanici.

Predlogom nove optužnice nije zadovoljna ni odbrana Lahija Brahimaja, koja traži da njegovo ima bude brisano iz tačaka tri i pet u kojima se navode zločini nad nekoliko kosovskih Albanaca u Jablanici. Branioci smatraju da je njihov klijent delovima prvostepene presude koju je potvrdilo Žalbeno veće već osuđen za te zločine i da bi mu, ukoliko tužilac ne izmeni sporne tačke nove optužnice, za ista dela bilo suđeno dva puta.

Podsetimo, Haradinaj i Balaj su prvostepenom presudom oslobođeni po svih 37 tačaka optužnice koja ih je teretila za zločine nad Albancima, Srbima i Romima na Kosovu 1998. godine, dok je Lahi Brahimaj osuđen na šest godina zatvora zbog mučenja i okrutnog postupanja prema zatočenicima logora u Jablanici. Žalbeno veće je, međutim, naložilo ponavljanje suđenja po šest tačaka optužnice koje se odnose upravo na zločine u Jablanici, jer je procenilo da dokazni postupak optužbe nije trebalo da bude okončan dok se ne saslušaju dva nevoljna svedoka – bivši pripadnik OVK Šefćet Kabaši/Shefqet Kabashi i jedan zatočenik logora u Jablanici čiji je identitet zaštićen. Na poslednjoj konferenciji o stanju u postupku predsedavajući sudija Bakone Moloto je rekao da se može očekivati da tužilac u ponovljenom postupku pozove i više od dva svedoka, ali "da bi bilo iznenađenje" ako bi optužnica bila proširena na zločine van Jablanice.

Novo suđenje bivšim čelnicima OVK bi, prema poslednjim najavama, moglo početi u prvim mesecima iduće godine.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 477

UKLETA KOLONA: Ne mogu ostati u Srebrenici a ne daju im da stignu do Tuzle
ZATOČENICI: Pijuni u pokvarenim igrama nacionalističkih političara
WWW.SENSE-AGENCY.COM: Sve emisije TV Tribunala na našoj internet stranici!