HomeSUĐENJE HARADINAJU I DRUGIMA POČETKOM IDUĆE GODINE
Na današnjoj konferenciji o stanju u postupku vođena rasprava o obimu optužnice i broju svedoka koje će izvesti tužilac u delimično ponovljenom postupku protiv trojice bivših komandanata OVK Haradinaja, Balaja i Brahimaja

Bakone Moloto, sudija TribunalaBakone Moloto, sudija Tribunala

Prema ranijem nalogu o rasporedu tužilac je dužan da do 28. oktobra dostavi novu optužnicu protiv trojice bivših zapovednika OVK Ramuša/Ramush Haradinaja, Idriza Balaja i Lahija Brahimaja. Na današnjoj konferenciji o stanju u postupku Haradinajev branilac Ben Emerson/Emmerson je saopštio da mu je tužilac dostavio predlog optužnice u kojem je pitanje udruženog zločinačkog poduhvata "sročeno na širok i sveobuhvatan način", umesto da se odnosi samo na zločine u logoru OVK u Jablanici.

Podsetimo, Haradinaj i Balaj su oslobođeni po svih 37 tačaka optužnice koja ih je teretila za zločine nad Albancima, Srbima i Romima na Kosovu 1998. godine, a Lahi Brahimaj je osuđen na šest godina zatvora. Žalbeno veće je, međutim, ukinunulo presudu i naložilo ponavljanje suđenja po šest tačaka optužnice koje se odnose na zločine u Jablanici, jer je procenilo da dokazni postupak optužbe nije trebalo da bude okončan dok se ne saslušaju dva nevoljna svedoka – bivši pripadnik OVK Šefćet Kabaši/Shefqet Kabashi i jedan zatočnik logora u Jablanici čiji je identitet zaštićen.

Predraspravni sudija Bakone Moloto je danas rekao da se može očekivati da tužilac pozove i više od dva svedoka u delimično ponovljenom procesu, ali se složio sa Haradinajevim braniocem da bi "bilo iznenađenje" ukoliko bi optužnica bila proširena na zločine van Jablanice. Tužilac Pol Rodžers/Paul Rogers odgovara da njegov tim nastoji da se pridržava naloga koji proizilazi iz žalbene presude i da konačnu odluku o obimu suđenja treba da donese Pretresno veće.

Na pitanje branioca Emersona kada se može očekivati početak suđenja, sudija Moloto je rekao da veće čini sve da se to dogodi što pre, odnosno početkom iduće godine. Inače, ranije je naloženo da optužba dostavi spisak svedoka i predraspravni podnesak do kraja novembra, a dve nedelje nakon toga predraspravne podneske bi trebalo da predaju i odbrane, s tim da bi taj rok mogao biti donekle produžen.

Naredna konferencija o stanju u postupku će, prema današnjoj najavi, biti održana pre kraja godine.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 473

PREBROJAVANJE ŽRTAVA: Karadžić osporava sarajevsku statistiku smrti
ZASTRAŠIVANJE: Besni general i neperspektivna svinja
SREDNJEVJEKOVNI MRAČNJAK: Kako je Karl Bilt opisao Ratka Mladića
IZJAVA OSUMNJIČENOG: Kako zaštititi sebe a ne okriviti druge