HomePOMOĆI ŽRTVAMA I SPREČITI NEGIRANJE ZLOČINA
Završna reč optužbe na suđenju generalu Radislavu Krstiću, bivšem zapovedniku Drinskog korpusa VRS, optuženom za genocid u Srebrenici

U Hagu je danas započeo poslednji čin suđenja generalu Radislavu Krstiću, bivšem zapovedniku Drinskog Korpusa VRS, optuženom za genocid u Srebrenici u julu 1995. Do kraja ove sedmice, optužba i odbrana će sumirati prezentirane dokaze i izneti završne argumente, čime će se zaključiti ovo petnaestomesečno suđenje. Epilog, odnosno presuda, se očekuje u drugoj polovini jula - šest godina nakon masakra u Srebrenici.

Vođa tima tužilaštva Mark Harmon je danas, na početku završne reči, naveo tri cilja koja želi da postigne sumiranjem dokaza prezentiranih tokom suđenja. Njegov prvi cilj, kako je rekao, jeste da ukaže na "prirodu i razmere užasnih zločina" koji su u julu 1995. počinjeni u Srebrenici, kako bi se krivična odgovornost optuženog smestila u odgovarajući kontekst. Drugi cilj optužbe je da sumiranjem iznetih dokaza pokaže da su Drinski Korpus i Glavni Štab VRS bili direktno povezani sa tim zločinima. Konačno, ali ne i najmanje važno, optužba želi da objektivno utvrdi i dokumentuje šta se tačno u julu 1995. dogodilo u Srebrenici, kako bi time pomogla žrtvama i stvorila osnov da i oni koji danas negiraju zločine jednog dana priznaju da su se oni zaista dogodili. U tom kontekstu, Harmon je citirao dvojicu oficira VRS - svedoka Krstićeve odbrane - koji su pred sudom rekli kako "ne žele" ili "ne mogu" da veruju da je, u samo jednoj sedmici jula 1995., u Srebrenici pogubljeno oko 7000 muslimanskih muškaraca i dečaka.

Sumirajući prezentirane dokaze, tužilac Harmon je najpre govorio o deportaciji između 25 i 30 hiljada žena i dece iz baze UN u Potočarima, 12. i 13. jula 1995. Podsetio je na svedočenja vojnih eksperata optužbe koji su tvrdili da je za logističku operaciju takvih razmera, izvedenu u veoma kratkom vremenu, bio neophodan visok stepen planiranja i koordinacije. Takva operacija se, ukazivali su vojni eksperti, nije mogla planirati i izvesti bez učešća i znanja generala Krstića, tadašnjeg načelnika štaba Drinskog Korpusa. Po oceni Harmona, optuženi general je "igrao direktnu i značajnu ulogu u deportaciji" muslimanskih civila iz Potočara, u optužnici definisanoj kao zločin protiv čovečnosti.

Tokom petnaestomesečnog suđenja, optužba i odbrana su se najviše sporili oko datuma kada je general Krstić preuzeo komandu nad Drinskim korpusom. Odbrana je dokazivala da je on tu dužnost preuzeo tek 20. jula 1995, čime je isključivala Krstićevu odgovornost za masovna pogubljenja koja su se, između 12. i 17. jula, dogodila u zoni odgovornosti Drinskog korpusa VRS. Tužba, međutim, tvrdi da je general Krstić preuzeo komandu Drinskog korpusa 13. jula 1995. a Mark Harmon je danas, u svojoj završnoj reči, ukazao na dokumenta i druge dokaze koji, po njemu, to potvrđuju izvan svake razumne sumnje. Konačno, Harmon je danas sumirao i dokaze o velikoj operaciji uklanjanja tragova zločina, u septembru i oktobru 1995. kada su masovne grobnice prekopavane i leševi žrtava prebacivani na druge, skrivene i nedostupne lokacije. Bila je to, takođe, logistička operacija velikih razmera, u kojoj su učestvovale inženjerijske jedinice i teška mehanizacija Zvorničke i drugih brigada Drinskog korpusa, čiji je komandant u to vreme bio optuženi general Krstić.

Završna reč optužbe nastaviće se i sutra, a nakon toga će - u četvrtak i petak - svoje završne argumente izložiti branioci generala Krstića.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 60

MILOŠEVIĆ U HAGU
SUĐENJE ZA ZLOČINE U SREBRENICI: Završne reči optužbe i odbrane