HomeTOLIMIR: "ZAŠTO NATO NIJE BOMBARDOVAO MUSLIMANE"
Iskaz bivšeg pripadnika Holandskog bataljona, pukovnika Egbersa, optuženi general Zdravko Tolimir nastojao da ospori dokazujući svoju tezu da se Unprofora u Srebrenici ponašao pristrasno u korist Armije BiH

Vincentijus Bernardus Egbers, svjedok na suđenju Zdravku Tolimiru Vincentijus Bernardus Egbers, svjedok na suđenju Zdravku Tolimiru

U unakrsnom ispitivanju holandskog oficira Vincentijusa Bernardusa Egbersa, koji je u julu 1995. godine zapovedao jednim od vodova čete Bravo Holandskog bataljona UN u Srebrenici, optuženi general Zdravko Tolimir je nastojao još jednom da potkrepi svoju tezu o pristrasnom ponašanju Unprofora prema pripadnicima Armije BiH u enklavi.

Tolimir je sugerisao da su holandski mirovnjaci tolerisali naoružavanje boraca Armije BiH u srebreničkoj enklavi iako je to bilo u suprotnosti sa sporazumom o demilitarizaciji zaštićene zone. Nisu takođe ništa preduzeli ni nakon što su im pripadnici 28. divizije predvođeni Naserom Orićem ograničili kretanje u delu enklave poznatom pod imenom Bandera trougao.

Podsetivši svedoka da je u jednoj od izjava koju je dao Holandskom institutu za ratnu dokumentaciju (NIOD), naveo kako su muslimanski borci u Bandera trouglu "radili šta su hteli", Tolimir je Egbersa pitao da li je Unprofor "muslimanskim snagama zapretio vazdušnim udarima" kao što je to učinio prema Vojsci Republike Srpske (VRS) 11. jula 1995. godine.

Za razliku od VRS, odgovorio je holandski oficir, "muslimanski borci tada nisu otvarali vatru na pripadnike Unprofora" i sa njima su vođeni pregovori o normalizaciji režima kretanja unutar enklave. Dodao je da je tada imao čin poručnika i da nije bio nadležan za odlučivanje o vazdušnim udarima.

Tolimir je za ispitivanje holandskog oficira tražio još tri sata koje će imati na raspolaganju naknadno budući da sudu sutra neće biti na raspolaganju prevodilac za holandski jezik kojim svedok govori. Suđenje će biti nastavljeno iskazom forenzičkog antropologa Hoze Pabla Barajbara/Jose Pablo Baraybar.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 474

NEMA GROBOVA - NEMA ZLOČINA: Karadžić pita gde su sahranjene sarajevske žrtve
PREBROJAVANJE KOSTIJU: Kako je utvrđen minimalni broj žrtava iz Srebrenice
DO POSLEDNJEG DAHA: Šešelj veruje da neko manipuliše njegovim zdravstvenim stanjem
U SLUŽBI SLUŽBE: Kako je Državna bezbednost koristila Arkana i Šešelja