HomeBAKONE MOLOTO PREDRASPRAVNI SUDIJA U PREDMETU "HARADINAJ I DRUGI"
Sudija Moloto, koji predsedava većem pred kojim će se odvijati delimično ponovljeno suđenje bivšim komandantima OVK, vodiće predmet i u predraspravnoj fazi, dok je tužiočev tim još nepoznat

Bakone Moloto, sudija TribunalaBakone Moloto, sudija Tribunala

Južnoafrički sudija Bakone Moloto je danas imenovao sebe za predpretresnog sudiju u predmetu bivših komandanata OVK Ramuša/Ramush Haradinaja, Idriza Balaja i Lahija Brahimaja, optuženih za zločine nad Albancima, Srbima i Romima na Kosovu 1998. godine. Ranije je odlučeno da u veće pored Molotoa budu imenovani Barton Hol/Burton Hall sa Bahama i Gi Delvoa/Guy Delvoie iz Belgije.

Presudom iz aprila 2008. godine Haradinaj i Balaj su oslobođeni po svih 37 tačaka optužnice, a Brahimaj je zbog zločina u logoru OVK u Jablanici osuđen na šest godina zatvora. Žalbeno veće je, međutim, uvažilo zahtev optužbe da se ponovi suđenje po šest tačaka optužnice koje se odnose na ubistva, okrutno postupanje i protivpravno zatvaranje civila u logoru Jablanica. U žalbenoj presudi se navodi da je Pretresno veće počinio "ozbiljnu grešku" kada je naložilo okončanje dokaznog postupka optužbe, iako je tužilac zahtevao da se saslušaju još dva svedoka koji su u izjavama haškim istražiteljima izneli saznanja o učešću optuženih u zločinima u Jablanici, a onda odbili da o tome daju iskaz u sudnici.

Od izricanja žalbene presude, Haradinaj i Brahimaj se nalaze u pritvoru Haškog tribunala, a nedavno su uputili zahtev za puštanje na privremenu slobodu do početka suđenja. Idriz Balaj se nalazi u kosovskom zatvoru gde služi kaznu za druge ratne zločine.

Iako su imena sudija koje će voditi delimično ponovljeni proces poznata, ne zna se ko će sedeti u tužiočevom timu, niti kada će novo suđenje početi i kako će se odvijati.
Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 466

SARAJEVO 1992.-1995.: Bespomoćna žrtva ili logor pun vojnih ciljeva
DEPORTACIJA ILI EVAKUACIJA: Ko je sve saučestvovao u etničkom čišćenju Žepe
RATNA LINGVISTIKA: Da li su vojska i policija čistili smeće u Kotor Varoši?
JEDNAKOST ORUŽJA: Šešelj hoće tužiočev bokal i staklenu čašu