HomeEULEKS GARANTUJE ZA HARADINAJA I BRAHIMAJA
Misija Evropske unije na Kosovu pruža garancije da će tokom eventualnog boravka na privremenoj slobodi Ramuša Haradinaja i Lahija Brahimaja biti poštovani uslovi veća. Tužilac se protivi puštanju optuženih i podseća na navode presude po kojima se prvostepeni proces odvijao "u nezapamćenoj atmosferi rasprostranjenog i veoma ozbiljnog zastrašivanja svedoka"

Ramush Haradinaj i Lahi Brahimaj u sudnici TribunalaRamush Haradinaj i Lahi Brahimaj u sudnici Tribunala

Misija Evropske unije na Kosovu (EULEX) je danas obavestila Pretresno veće sudije Molotoa da je voljna da pruži garancije da će bivši lideri OVK Ramuš/Ramush Haradinaj i Lahi Brahimaj tokom eventualnog boravka na Kosovu poštovati uslove pod kojima bi bili pušteni na privremenu slobodu. Uslovi koje je predložila odbrana bi podrazumevali stroga ograničenja u pogledu kretanja optuženih i uzdržavanje Haradinaja od javnog bavljenja politikom na Kosovu.

Odbrane Haradinaja i Brahimaja su krajem jula podnele zahteve da njihovi klijenti budu pušteni na privremenu slobodu do početka delimično ponovljenog suđenja po optužnici kojem se zajedno sa Idrizom Balajem terete za zločine nad albanskim, srpskim i romskim civilima na Kosovu 1998. godine. U Haradinajevom zahtevu se naglašava da se on 19. jula ove godine dobrovoljno predao čim je obavešten da je Žalbeno veće izdalo poverljiv nalog za njegovo hapšenje. Navodi se i da je Haradinaj do početka prvog suđenja na privremenoj slobodi boravio dve godine i da je poštovao sve propisane uslove.

Sudeći po odgovoru optužbe, upravo taj dvogodišnji boravak na slobodi je glavni razlog protivljenja za Haradinajevo ponovno puštanje na privremenu slobodu. Tužilac navodi da bi "publicitet koji bi pratio puštanje optuženih predstavljao rizik da potencijalni svedoci budu zastrašeni", što bi uticalo na integritet suđenja. U odgovoru se podseća i na navode prvostepene i žalbene presude po kojima se suđenje komandantima OVK odvijalo "u nezapamćenoj atmosferi rasprostranjenog i veoma ozbiljnog zastrašivanja svedoka", što je dovelo do problema u obezbeđivanju svedočenja i, konačno, delimičnog ponavljanja suđenja.

Branioci su odbacili takve navode i u prilog svojim tvrdnjama, između ostalog, dostavili pismo norveškog ambasadora na Kosovu Sverea/Sverre Johana Kalea u kojem se Haradinaj označava kao "faktor stabilnosti na Kosovu". Ubrzo se, međutim, oglasila i norveška vlada pismom kojim se praktično ograđuje od svog ambasadora na Kosovu i navodi "da njegov lični stav nikako ne odražava stav norveških vlasti".

Podsetimo, Ramuš Haradinaj i Idriz Balaj su prvostepenom presudom iz aprila 2008. godine oslobođeni po svim tačkama optužnice, dok je Lahi Brahimaj osuđen na osam godina zatvora zbog zločina u logoru OVK u Jablanici. Žalbeno veće je, međutim, 21. jula ove godine ukinulo oslobađajuću presudu trojici optuženih po šest tačaka optužnice koje se takođe odnose na zločine u Jablanici. U pritvor su tada vraćeni Haradinaj i Brahimaj, dok je Balaj ostao u kosovskom zatvoru, gde služi kaznu za druge ratne zločine.

Do sada nije objavljeno kada bi delimično ponovljeno suđenje komandantima OVK moglo da počne i kako će se odvijati.
Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 464

POSLJEDNJA PONUDA - Evakuacija Žepe ili smrtna presuda svima koji ostanu
RATNI DNEVNICI – Karadžić ne osporava autentičnost Mladićevih bilješki
PRLJAVI POSLOVI ZA VLAST: Pljačke pod firmom odbrane naroda
RATNIČKI TURIZAM – Da li su jugoslovenski oficiri letovali ili ratovali u Hrvatskoj?